Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vistelsetid på förskola och pedagogisk omsorg

Du som vårdnadshavare har rätt att ha ditt barn på förskola eller i pedagogisk omsorg utifrån dina arbetstider/praktik/studietider inklusive skälig restid till och från arbete eller skola. Vistelsetid och nivå fastställs utifrån det schema som du som vårdnadshavare lämnar in till förskolan/pedagogisk omsorg. Det gäller även när vårdnadshavare inte bor tillsammans.

Ändring av tid på förskolan (ändring av nivå)

Behöver du ändra nivå och registrera ditt schema gör du det enklast via vår e-tjänst. Observera att när du ändrar ditt schema måste du även ändra nivå om det det påverkar vistelsetiden.

 • Vilka tider har förskolorna öppet?


  De kommunala förskolornas ordinarie öppettider är klockan 06.30-18.30. Det finns även förskolor med utökade öppettider.
 • Hur får mitt barn vara på förskolan när jag har graviditetspenning?


  Graviditetspenning får den som har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som den gravida inte kan utföra på grund av risker i arbetsmiljön.
  När graviditetspenning beviljats av försäkringskassan finns det inte längre något omsorgsbehov utifrån arbete eller studier och barnet får då vara på förskolan 15 timmar/vecka. Undantaget är när du arbetar hela vägen fram till förlossningen. Då har du rätt att lämna på ordinarie schema i 30 dagar efter förlossningen.

 • Hur många timmar får mitt barn vara på förskolan?


  Placering och tid på förskolan styrs av skollagen beroende på föräldrarnas sysselsättning. Du får lämna den tid som du behöver upp till 15 timmar/vecka. Det baseras alltså på den tid som du arbetar. Om du är arbetssökande eller föräldrarledig gäller följande, barn mellan 1-5 år har rätt till verksamhet max 15 timmar/vecka. Den begränsade tiden träder i kraft 30 dagar efter det att du som förälder har blivit arbetslös eller tidigare om så önskas. Om du studerar fastställs omsorgstid och nivå utifrån det schema som du som förälder lämnat in, det vill säga den tid som behövs för att kunna bedriva dina studier. Detta gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 • Vad händer med förskoleplatsen om barnet är bortrest en länge tid?


  När ditt barn ska vara borta en längre tid från förskolan behöver du meddela personalen på förskolan. Vid planerad frånvaro får platsen på förskola behållas som längst i sex månader. Är ledigheten längre än sex månader måste du säga upp platsen och ansöka om en ny om ni har behov igen. Då finns det ingen garanti att plats erbjuds på samma förskola som innan.
 • Vad är nivåer och vad finns det för olika nivåer?


  Det finns två omsorgsnivåer för förskola:
  Nivå 1: 1-15 timmar/vecka.
  Nivå 2: 16 eller fler timmar/vecka

  Fritidshem: Det finns inga nivåer när det gäller fritidshem. Här gäller en eller fler timmars barnomsorg/vecka.

 • Jag har oregelbunda arbetstider, ska jag anmäla det i schemat eller till personalen?


  Är det en permanent ändring så ska du registrera det i ett tvåveckorsschema. Är det en tillfällig ändring räcker det att du meddelar berörd personal på förskolan.
 • Har vi rätt att lämna vårt barn på förskolan om en av föräldrarna är sjukskriven?


  Ja, ni har rätt att lämna ert barn på förskolan enligt det schema som ni lämnat in innan sjukskrivningen, det vill säga att ni har rätt att behålla den omsorgsnivån ni hade innan sjukskrivningen trädde i kraft. När/om sjukpenning övergår till sjukersättning har ni inte längre rätt att lämna barnet på förskolan mer än 15 h/vecka då behov av omsorg inte längre finns.
 • Barnets föräldrar är skilda och har delad vårdnad. På ena stället arbetar föräldern 100 % och på andra stället arbetar föräldern 50 %. Hur får vi lämna på förskolan?


  För föräldrar som inte bor ihop men har gemensam vårdnad grundas rätten till förskola på sysselsättningen för den förälder som barnet vistas hos. Schema för den omsorgstid (inklusive restid) föräldern har behov av där barnet vistas, ska registreras i e-tjänsten.
 • Hur får jag lämna mitt barn på förskolan när jag är sjukskriven?


  Om du som förälder får sjukpenning gäller samma schema för barnet som innan du blev sjukskriven. När sjukpenning övergår till sjukersättning finns inte längre något omsorgsbehov utifrån arbete eller studie och då får du endast lämna ditt barn 15 timmar/vecka.Om sjukskrivningen innebär ökat behov av timmar/vecka för att barnet ska få vistas mer på förskolan kan en utredning om utökning av omsorgstid på mer än schemalagd tid göras. Utredningen görs av förskolans rektor och avser en tidsbestämd utökning. Kontakta rektorn. Läkarintyg ska ligga till grund för beslutet.
 • Mitt barn ska få ett syskon. När måste mitt barn gå ner i nivå?


  Barnet ska gå ner i nivå i samband med föräldraledigheten. Undantaget är när du arbetar fram till förlossningen, då har du rätt till grundschema nivå 2 i 30 dagar. När föräldraledigheten är påbörjad har barnet rätt till 15 timmar per vecka (nivå 1).

 • Jag är hemma med mitt ena barn som är sjukt. Får mitt andra barn vara på förskolan då?


  Ja, barnet har rätt att vistas på förskolan enligt ordinarie schema. Om barnet är allvarligt sjukt kan man ansöka om utökad omsorgstid för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina föräldrar hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en förälder. Den beviljade utökningen av omsorgstid kan aldrig sträcka sig utanför förskolans normala öppettider.
 • Hur många veckor ska jag schemalägga?


  Har du samma schema varje vecka registrerar du för en vecka som sedan rullar tills du lägger in ett annat schema. Har du olika tider vecka för vecka registerar du för de antal veckor som du vet tiderna för.
 • Vem bestämmer vilken avgift det ska vara på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg?


  Grund för avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg bestäms av Kommunfullmäktige.
 • Kan jag säga upp förskoleplatsen under sommaren?


  Om förskoleplatsen sägs upp måste du ansöka om ny plats och blir då placerad i kö på nytt. Ni är heller inte garanterad ny plats på samma förskola som tidigare.