Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Årlig inkomstkontroll

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem? Dina lämnade inkomstuppgifter kontrolleras i efterhand. Kontrollen sker genom att jämföra den inkomstuppgift som du lämnat och är registrerad hos oss med den inkomst du hade under året enligt Skatteverkets register.

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgiften. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst så att avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritids blir rätt.

Om du har betalat för lite

Har du betalat för lite avgift kommer du att få en faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Kan du inte betala din faktura som du fått vid den årliga inkomstkontrollen kan du ansöka om delbetalninglänk till annan webbplats.                    

Om du har betalat för mycket

De som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system har fått för höga fakturor och därför betalat för hög avgift. Har hushållet betalat för mycket kommer kommunen att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.

Frågor och svar om årlig inkomstkontroll

 • Varför har jag fått en faktura när jag har anmält maxtaxa?


  1 januari 2017 ändrades inkomstbeloppet för maxtaxa. Vi uppmande via e-post alla med maxtaxa, gemensam inkomst på 45 390 kroner eller mer, att gå in i vår e-tjänstlänk till annan webbplats och registrera sina inkomster på nytt. Har du inte gjort detta får du en faktura på mellanskillanden.
 • Vem har beslutat att kontrollen ska göras?


  Politikerna i barn- och ungdomsnämnden har beslutatPDF att denna kontroll ska genomföras en gång om året från och med år 2008.
 • Jag kan inte betala min faktura gällande inkomstkontrollen, vad gör jag?


  Du kan ansöka om att dela upp din betalning. Kontakta Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se eller ring 035-13 70 00.
 • Vad händer om jag har betalat för mycket?


  De som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system har fått för höga fakturor och därför betalat för hög avgift. De kommer att få pengar tillbaka.  När får jag tillbaka mina pengar om jag betalat för mycket?Har hushållet betalat för mycket kommer kommunen att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.
 • När får jag min faktura för inkomstkontrollen?


  Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt. 
 • Kommer jag att få en faktura?


  Nej, alla kommer inte att få en faktura. Det är bara de som inte lämnat in rätt inkomstuppgifter till oss (och därmed betalat fel avgift) som kommer att få en faktura.
 • När gör ni inkomstkontrollen?


  Inkomstkontrollen görs varje år och är då en kontroll på inkomstdeklarationen, till exempel: år 2018 genomförs kontroll av 2016 års deklaration.
 • Varför gör ni den här kontrollen?


  Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt. 
 • Vad kan jag göra om jag inte tycker att fakturan för inkomstkontrollen stämmer?


  Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Kontakta Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se eller ring telefonnummer: 035-13 70 00 så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.
  Bestrida fakturan Du kan bestrida en faktura antingen skriftligt eller per e-post. Innehåller din bestridan känsliga uppgifter vill vi ha in det skriftligen. I bestridan bör du skriva orsaken till varför du anser att fakturan är felaktig. När vi mottagit din bestridan gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig. Bestridan ska skickas till:
  Barn- och elevenheten
  Barn- och ungdomsförvaltningen
  Box 155
  301 05 Halmstad
  eller via e-post till bun.diarium@halmstad.se.

 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt?


  Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll).
 • Hur räknar kommunen ut rätt avgift?


  Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten (enligt skatteverkets register) delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Halmstads kommun.