Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

När ditt barn har plats i förskola (eller pedagogisk omsorg) betalar du avgift utifrån:

 • hushållets inkomst
 • hur mycket tid barnet är i förskolan eller pedagogisk omsorg

Har hushållet under året haft en månadsinkomst lägre än 9100 kr (i genomsnitt) betalar hushållet ingen avgift. 

1-15 timmar i veckan

Om barnet är i förskolan eller pedagogisk omsorg 1-15 timmar i veckan betalar ni såhär mycket för platsen varje månad från och med 1 januari 2018:

 • 2,5% av inkomsten (max 1152 kr) för barn 1 (ditt yngsta barn)
 • 1% av inkomsten (max 461 kr) för barn 2 (ditt näst yngsta barn)
 • 1% av inkomsten (max 461 kr) för barn 3 (ditt tredje yngsta barn)
 • 0% av inkomsten (avgiftsfritt) för barn 4 (eller fler barn)

Du betalar ingen avgift för 15 timmar förskola mellan den 1 september och 31 maj från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, eftersom att barnet då har rätt till så kallad allmän förskola (avgiftsfri förskola). Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

16 timmar eller mer i veckan

Om barnet är i förskolan (eller pedagogisk omsorg) 16 timmar eller mer i veckan betalar ni såhär mycket för platsen varje månad:

 • 3% av inkomsten för ditt yngsta barn (max 1382 kr)
 • 2% av inkomsten för ditt näst yngsta barn (max 922 kr)
 • 1% av inkomsten för ditt tredje yngsta barn (max 461 kr) 
 • Ingen avgift för för barn fyra eller fler

Inkomsttaket i maxtaxan för förskola och pedagogisk omsorg är 46 080 kronor i månaden.

Frågor och svar om avgift, fakturor och betalning

Om du behöver hjälp med att få en ny, skjuta upp eller delbetala en faktura, eller vill veta hur mycket du har kvar att betala eller om vi tagit emot din betalning, kan du kontakta Halmstad direkt. De kommer att fråga efter ditt kundnummer eller personnummer.

 • Jag har varierande inkomst varje månad, vilken inkomst ska jag ange?


  Om du har olika inkomster varje månad kan du göra en uppskattning på vad du tjänar varje månad genom att titta på förra årets inkomst och dela summan med 12. Alternativet är att lämna in en ny inkomstredovisning varje månad när du fått din lönespecifikation. Har du betalat för mycket eller för lite så regleras detta genom den årliga inkomstkontrollenlänk till annan webbplats.
 • Vad kostar fristående förskola/fritids?


  Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem kan beräkna sina avgifter på ett annat sätt än kommunen gör, eller ha en enhetstaxa inom den statliga reformen om maxtaxa. Kontakta respektive fristående förskola eller fritids för att ta reda på hur de gör.
 • Jag har betalt samma faktura två gånger. Hur gör jag nu?


  Om du har betalat samma faktura två gånger behöver du kontakta Halmstad direkt. Det är först när vi kan se i systemet att en dubbel betalning är gjord som vi kan göra en återbetalning.
 • Hur ändrar jag min fakturaadress?


  Fakturaadressen uppdateras i våra system när din folkbokföringsadress är ändrad. Det är därför viktigt att du anmäler adressändringen till folkbokföringen (Skatteverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att det kan ta ca 1 vecka innan adressen uppdateras i vårt system.
 • Varför har jag inte fått någon faktura?


  Anledningen till att du inte fått någon faktura kan bero på olika anledningar.
  • Allmän förskola - om ditt barn har allmän förskola så betalar du till exempel ingen avgift mellan september och maj.
  • Flytt - om du har flyttat är det viktigt att din adress är ändrad i folkbokföringen (Skatteverket) då det är där vi hämtar din adress när vi skickar ut fakturor.
  • Inga lämnade inkomstuppgifter - för att du ska få en faktura behöver du ha lämnat dina inkomstuppgifter i vår e-tjänst, annars debiteras du senare efter den årliga inkomstkontrollen

 • Varför har jag fått en påminnelse eller inkassokrav på min faktura?


  Det kan vara så att du var lite sen med din inbetalning och påminnelsen skickades ut innan betalningen registrerades hos oss. Vill du kontrollera att betalningen är mottagen kan du kontakta Halmstad direkt.
 • Jag vill betala mina fakturor med autogiro/e-faktura. Hur gör jag?


  Häröppnas i nytt fönster kan du läsa om hur du ansöker om autogiro. Här kan du läsa om hur du ansöker om e-faktura.Jag har ändrat till betalning med e-faktura hos er, men det dras fortfarande på autogiro?
  Det kan vara så att ditt autogiro inte är avslutat hos din bank. Kontakta i så fall din bank och be dem hjälpa dig.

 • Vi är skilda. Kan vi dela på fakturan?


  Ja, det går att dela på fakturan. Den vårdnadshavare som i dag inte står på fakturan måste ansöka om samma plats som barnet har. Logga in och ansök om delad faktura i vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Om det gäller flera barn måste en ansökan göras för varje enskilt barn. Kontakta vårt kontaktcenter Halmstad direkt om du har frågor kring hur det fungerar med delad faktura.
 • Behöver jag betala för inskolningsperioden?


  Ja, avgift tas ut från första inskolningsdagen.
 • Hur räknar ni ut min avgift?


  Avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomster före skatt, oavsett om man är gifta, är sambo med gemensamma barn, är sambo utan gemensamma barn eller är ensamstående.Inkomster före skatt som du betalar avgift utifrån:
  • Lön
  • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
  • Arvoden
  • Familjebidrag
  • Traktamente
  • Avgångsvederlag
  • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
  • Livränta (den skattepliktiga delen)
  • Konfliktersättning
  • Utbildningsbidrag för doktorander
  • Bilförmån
  • Aktivitetsstöd
  Inkomster som du inte betalar avgift utifrån:
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Rekryteringsbidrag
  • Studiemedel från CSN
  • Ekonomiskt bistånd
  • Underhållsbidrag/underhållsstöd
  • AME (etableringsersättning/introduktionsersättning)
    
 • Hur betalar jag avgiften?


  Du betalar avgift för aktuell månad via faktura eller autogiro. Fakturan skickas ut till dig automatiskt i mitten av varje månad. Sista betalningsdatum är vanligtvis den 28:e i varje månad.
 • Vad ingår i kostnaden för förskoleplats?


  Förutom pedagogisk verksamhet till ditt barn så serveras frukost, lunch och mellanmål under dagen. Ditt barn är också försäkrat, vilket ingår i kostnaden. Kostnader för t.ex. blöjor står vårdnadshavarna själva för.
 • Kan jag ansöka om förskoleplats om jag har betalningsanmärkningar?


  Vårdnadshavare kan ansöka om plats trots skuld för obetalda barnomsorgsavgifter, men kan inte få en plats/placering förrän skulden är reglerad/återbetald (även hos inkasso).