Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Försäkringar för barn och elever

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Halmstads kommuns verksamhetsområde. FörsäkringsbeskedetPDF ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning och det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. Försäkringen gäller för olycksfall från och med 1 juli 2015. För olycksfall som inträffat tidigare, se information längre ner på sidan.  

Anmäla skada - olycksfallsförsäkring

Här kan du ladda ner Protectors skadeanmälningsblankettPDF

Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Olycksfall inträffade tidigare än 2016-07-01

Försäkring för elev som reser utomlands (inom studierna)

Halmstads Kommun har tecknat tjänstereseförsäkring med America International Group (AIG). Försäkringen gäller för resor från och med 1 juli 2016. 

Försäkringen gäller för alla anställda, förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen. Även elever, praktikanter med flera, under resor och praktik ingår. Alla resor i tjänsten omfattas.

Försäkringen gäller i hela världen. Anmälan krävs dock för resa till Afghanistan, Irak, Nord-Korea, Tjetjenien och Somalia.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Mer information om försäkringenPDF.

Anmäla skada - tjänstereseförsäkring

Här kan du ladda ner AIG:s skadeanmälningsblankettlänk till annan webbplats.

Anmäl skada skriftligt till:
AIG Europe Limited
Group Plus Claims
Box 3506
103 69 Stockholm

  • Skadeblanketten ska skrivas under av representant för företaget, till exempel närmaste chef.
  • Bifoga kvitton, polisanmälan och intyg i original.
  • Säkerhetsföreskrifter och anvisningar måste följas för att full ersättning ska lämnas vid skada.