Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Föräldratelefon

Nedan finns information, kontaktuppgifter och länkar till några föräldratelefoner.


Råd och stöd telefon- Förebyggande enheten socialförvaltningen 035- 18 27 41

Till förebyggande enhetens råd och stöd telefon kan föräldrar ringa för att prata om vardagsbekymmer och svårigheter kopplat till sitt föräldraskap och sina barn.
Verksamheten tillhör socialförvaltningens öppna insatser. Det innebär att socialrådivarna har tystnadsplikt, ingen journalföring eller dokumentation och är kostnadsfri. Förebyggande enheten erbjuder även individuella träffar och föräldraskapskurser.

Är du orolig för ditt barn?

Är du osäker på vilken hjälp du eller din familj behöver är du välkommen att kontakta mottagningsenheten för att få rådgivning och vägledning.

Du kan också kontakta mottagningsenheten om du misstänker att något barn eller ungdom inte har det bra och om du vill göra en anmälan om detta till socialtjänsten.

BRIS Vuxentelefon — om barn 077-150 50 50

Till BRIS föräldratelefon kan du ringa om du har frågor eller oro som rör barn? Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Föräldratelefon - Föreningen Psykisk hälsa 020-852 000

Föräldratelefonen är en stödtelefon för föräldrar och andra vuxna med bekymmer för barn eller ungdom i sin närhet. De som svarar är psykologer och socionomer med olika specialistkompetenser och lång yrkeserfarenhet av arbete med barn, ungdoFörälder i Halmstads kommunmar och föräldrar inom barnpsykiatrin, skolhälsovård och familjerådgivning.

Rädda Barnen Föräldratelefon 020-786 786

Till Rädda Barnens Föräldratelefon är alla som vill välkomna att ringa med stora och små frågor som rör barn och föräldraskap. De som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige. Rädda barnen och också föräldramail där man kan kommunicera sina frågor.