Vuxbarometern 2021

Du som är elev inom vuxenutbildningen kan besvara enkäten 14 juni–27 augusti 2021. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna förbättra vuxenutbildningen.

Svara på Vuxbarometern
Vuxbarometern – respond in english

Enkäten består av 23 frågor. Enkäten är på svenska och engelska. Frågorna handlar om undervisningen. Det tar cirka 30 minuter att svara på enkäten.

Hur används svaren?

Elevenkäten Vuxbarometern är en del av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete. Utifrån den, samt betyg och nationella prov, arbetar vi fram åtgärder för att göra vuxenutbildningen till en plats för alla. Resultaten från enkäten sammanställs och presenteras för politiker, rektorer och lärare.