• Halmstads webbplatser

Lärvux – anpassad utbildning för vuxna

Lärvux är en frivillig skolform för dig över 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Foto: Anders Andersson

Vem kan delta i Kommunvux som anpassad utbildning?

Utbildningen är för dig som behöver extra stöd för att lära in saker. Du ska vara:

 • Över 20 år
 • Ha en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Kurser

Utbildningen finns på tre olika nivåer:

Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan

Individ och samhälle, 1200 poäng

Kurskod: SGRIND7

Delkurser – individ och samhälle

Kurs

Poäng

Kurskod

Leva tillsammans

200

SGRINDU

Mat och hem

500

SGRINDV

Min stad

500

SGRINDX

Natur och miljö, 1200 poäng

Kurskod: SGRNAT7

Delkurser – Natur och miljö

Kurs

Poäng

Kurskod

Människokroppen och hälsa

240

SGRNATU

Djur, natur och miljö

240

SGRNATV

Vardagsmatematik

480

SGRNATX

Teknik i vardagen

240

SGRNATY

Språk och kommunikation, 1200 poäng

Kurskod: SGRSPR7

Delkurser – Språk och kommunikation

Kurs

Poäng

Kurskod

Alternativ kompletterande kommunikation, bilder

300

SGRSPRU

Läsa och skriva enkla ord och texter

300

SGRSPRV

Använda olika digitala verktyg såsom iPad

300

SGRSPRX

Enkel engelska, ordbilder i vardagen, musik och film

300

SGRSPRY

Grundläggande nivå som motsvarar anpassad grundskola

Biologi, 150 poäng

Kurskod: SGRBIO7

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Friskvård
 • Natur och Miljö
 • Kroppen

Engelska, 450 poäng

Kurskod: SGRENG7

Delkurser – Engelska

Kurs

Poäng

Kurskod

Tala engelska i vardagliga situationer

150

SGRENGU

Skriva och läsa engelsk text

150

SGRENGV

Lyssna och förstå engelska

150

SGRENGX

Hem och konsumentkunskap, 350 poäng

Kurskod: SGRHEM7

Delkurser – Hem och konsumentkunskap

Kurs

Poäng

Kurskod

Konsumentkunskap, vardagsekonomi, konsumenträtt

150

SGRHEMU

Mat och boende, laga mat, baka, trivsel i hemmet

200

SGRHEMV

Historia, 150 poäng

Kurskod: SGRHIS7

En kurs för dig som vill lära mer om:

 • Människor från förr i tiden
 • Viktiga historiska händelser i Sverige, Norden och övriga världen
 • Hur historien kan få oss att förstå det som händer i dag
 • Stenålder till forntid

Matematik 600 poäng

Kurskod: SGRMAT7

Delkurser – Matematik

Kurs

Poäng

Kurskod

Skriva och läsa tal mellan 1–100

150

SGRMATU

Använda olika räknesätt

150

SGRMATV

Förstå pengars värde

150

SGRMATX

Arbeta med längd, volym, vikt och tid

150

SGRMATY

Samhällskunskap, 150 poäng

Kurskod: SGRSAM7

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • Demokrati och rättvisa
 • Politiska partier och deras tankar och ideologier
 • Reklam och information
 • Information i digitala medier

Svenska, 1000 poäng

Kurskod: SGRSVE7

Delkurser – Svenska

Kurs

Poäng

Kurskod

Tala, lyssna, uttrycka känslor och tankar

250

SGRSVEU

Läsa och skriva, använda digitala verktyg

250

SGRSVEV

Olika sorters litteratur, berättande texter, filmer

250

SGRSVEX

Använda internet, granska information, källkritik

250

SGRSVEY

Teknik, 150 poäng

Kurskod: SGRTEK7

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Hur tekniska lösningar i vardagen fungerar
 • Genomföra enkla konstruktionsarbeten
 • Teknikens historia och framtid

Gymnasienivå som motsvarar anpassad gymnasieskolas nationella program

Engelska, 100 poäng

Kurskod: ENSENG51

En kurs för dig som vill bli bättre på att:

 • Tala engelska i vardagliga situationer
 • Skriva engelsk text
 • Läsa och förstå engelsk text

Estetisk verksamhet, 100 poäng

Kurskod: EDDEST5

En kurs för dig som är intresserad av att:

 • Måla och skapa till musik
 • Prova olika sätt att skapa
 • Ta del av kulturen i Halmstad, utställningar, film och teater.

Matematik 1, 100 poäng

Kurskod: MAMMAT51

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Taluppfattning
 • Statistik
 • Geometri
 • Problemlösning

Samhällskunskap 1, 50 poäng

Kurskod: SALSAM51

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Samhället och människors livsvillkor
 • Demokrati och rättvisa, mänskliga rättigheter
 • Politiska partier
 • Arbetsmarknaden

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Kurskod: SALSAM52

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället
 • Globala samhällsfrågor
 • Hållbar utveckling
 • Privatekonomi

Svenska 1, 200 poäng

Kurskod: SVBSVE51

En kurs för dig som är intresserad av:

 • Kommunikation i tal och skrift
 • Skriva, läsa, lyssna på och förstå olika typer av texter
 • Söka information på nätet och källkritik

Kurserna startar om det finns minst två sökande.

Lärvux kursutbud med bildstöd

Kontakta kommunen om du vill få kursutbudet mejlat till dig som bläddringsbar PDF med bildstöd.

Kursernas längd

Kurserna är på 2–3 timmar i veckan och all undervisning sker i små grupper.

Varje elev får en studieplan.

Betyg

Du får betyg eller intyg efter avslutade kurser.

Anmälan och kontakt

Vi har kontinuerligt intag så du kan söka utbildningen när det passar dig. För att söka så kontaktar du Lärvux på något av dessa telefonnummer:

Rektor
073-305 61 05

Speciallärare
073-342 95 44

Speciallärare och specialpedagog
072-085 65 18

Studie- och yrkesvägledare
072-573 37 65

Här kan du läsa Lärvux

Besöksadress Lärvux

Linjegatan 10, 302 10 Halmstad