• Halmstads webbplatser

Teknikuppdraget

Varje år arrangerar KomTek Teknikuppdraget för elever i årskurs F–6. Teknikuppdraget är en metod för att arbeta med teknikämnet kopplat till läroplanen.

Om Teknikuppdraget

Teknikuppdraget är titeln för KomTeks metod som sträcker sig över hela eller delar av läsårets teknikundervisning. Den kan både ersätta och komplettera er ordinarie teknikplanering. Metoden syftar till att främja intresse och förståelse för teknikämnen genom praktiska och teoretiska inslag, utifrån läroplanen för årskurs F–6. Klassen jobbar med ett uppdrag utifrån ett särskilt tema.

Läsårets teknikundervisning når sin höjdpunkt med en stor teknikfestival i Halmstad Arena då hundratals elever samlas, ställer ut och provar på skojiga och kluriga teknikstationer!

Missa inte denna chans, anmäl din klass och få stöd och råd av KomTek samtidigt som du följer läroplanen och bjuder dina elever på en oförglömlig teknikresa som avslutas med Teknikfestivalen i maj 2025.

Årets tema "Trygghet och inkludering i skolan"

Enligt skollagen har alla elever rätt till en trygg och stödjande skolmiljö. Läroplanen är tydlig med skolans grundläggande värden och alla som arbetar i skolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling av elever.

KomTek bjuder in till att klassvis anta sig årets uppdrag. Alla är sedan välkomna till Teknikfestivalen på Halmstad Arena den 27 maj 2025. Deltagande klasser, årskurs F–6 ställer ut och visar upp vad de har kommit fram till efter att ha valt att jobba med ett av nedanstående uppdrag.

Välj en av följande tekniska lösningarna som skulle öka tryggheten i skolan. På vilket sätt kan detta leda till att alla elever är med i gemenskapen och att ingen hamnar utanför?

  1. Skapa en inkluderingsmaskin som uppmuntrar delaktighet, vänskap och samarbete
  2. Designa ett klassrum för ALLA
  3. Klassen har en egen idé/teknisk lösning för årets tema

KomTeks personal introducerar er i uppdraget, ni följer läroplanen/kursplanen och barnen kan se fram emot Teknikfestivalen där vi även kommer att dela ut priser och diplom.

Tips till pedagoger

Anmälan till Teknikuppdraget

Anmälan till Teknikuppdraget