Låna KomTeks lokal

Du som pedagog kom komma till KomTek själv eller med din klass och låna KomTeks lokaler. Du kan prova på modern VR-miljö, arbeta praktiskt i verkstad, använda elektronik- och lödtrustning eller ta del av KomTeks laser- och 3D-utbud.

Kontakt

Information och bokning
Catarina Carlsson
Verksamhetschef
Telefon: 0703-55 81 66
E-post: catarina.carlsson@halmstad.se