• Halmstads webbplatser

Inspirations­föreläsningar, fortbildning och workshops

Här kan du och dina kollegor få inspirationsföreläsningar, fortbildning och workshopar inom teknikområdet. KomTek stärker dig i din teknikundervisning och kan även vid behov vara på plats digitalt i klassrummet.

Inspirationsföreläsning och fortbildning – kom igång med tekniken

KomTek håller i inspirationsföreläsningar och fortbildningar för att stödja dig med tekniken i förskolan och skolan. Allt anpassas efter dina specifika behov. Fokus är hur det kan se ut tillsammans med barn och elever och hur man kan tänka kring material och kopplingar till läroplanen. Inga förkunskaper krävs.

Workshop – kom igång med tekniken

Workshopen fokuserar på att praktiskt och digitalt pröva och testa så att barn och elever blir nyfikna på teknik.

Kontaktperson för frågor

Information och bokning

Emma Svensson Lycke
Ansvarig: årskurs förskola, F–3
Telefon: 0733-23 92 41
E-post: emma.lycke@halmstad.se


Martina Finér
Ansvarig: årskurs 4–9 och kompeternsutvecklingsdagen
Telefon: 0766-94 48 94
E-post: martina.finer@halmstad.se