• Halmstads webbplatser

Fortbildning i Hitta språket som stöd för behovsbedömning i förskoleklass

Fri entré
 • Guidade turer och föreläsningar
tisdag 3 september 2024 – tisdag 6 maj 2025
Resurscentrum Kärnhuset

Välkommen till fortbildning i hur du med hjälp av Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial Hitta språket kan få syn på andraspråksdrag hos elever i förskoleklass.

Du som arbetar i förskoleklass är en viktig del i att kartlägga var elever befinner sig i sin andraspråksutveckling. Syftet med fortbildningen är att skapa en likvärdighet kring behovsbedömning av att läsa svenska som andraspråk inför årkurs 1. Syftet är även att kunna använda Hitta Språket som en resurs i kartläggning av elevens andraspråksutveckling.

Fortbildningen kring Hitta språket är tänkt att skapa en arena för kollegialt lärande och problematisering av att undervisa elever med svenska som ett andraspråk i förskoleklass.

Träffarna kommer bestå av att ta del av aktuell forskning, utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner. Stort fokus kommer att läggas på ett aktivt deltagande. Tveka inte på att anmäla dig oavsett om du har deltagit tidigare, är ny i förskoleklass, har få eller flera elever med annat modersmål än svenska.

Du som arbetar i förskoleklass är välkommen till Kärnhuset vid fyra tillfällen under läsår 24/25.

 • 3 september, kl. 13.30 – 15.30 Organisation av Hitta språket för flerspråkiga elever.
 • 26 november, kl. 13.30 – 15.30 Få syn på andraspråksdrag i tala och lyssna.
 • 11 mars, kl. 13.30 – 15.30 Ett andraspråksperspektiv i undervisningen.
 • 6 maj, kl. 13.30 – 15.30 Hitta språket, en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

  Anmälan sker via intranätet senast 12/8–2024.
  Varmt välkomna önskar Emma Brusewitz och Maria Grange, utvecklare med inriktning svenska som andraspråk

Kontakt och plats

Plats: Resurscentrum Kärnhuset
Adress: Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad, Sweden

Datum och tid

 • tisdag 3 september 2024, 13.30–15.30
 • tisdag 26 november 2024, 13.30–15.30
 • tisdag 11 mars 2025, 13.30–15.30
 • tisdag 6 maj 2025, 13.30–15.30
Visa hela kalendern