• Halmstads webbplatser
Foto: Photo by Andrew Ebrahim on Unsplash

Nätverksträffar i svenska som andraspråk läsår 24/25 

Fri entré
  • Guidade turer och föreläsningar
onsdag 11 september 2024 – tisdag 29 april 2025
Resurscentrum Kärnhuset

Välkommen till nätverksträff i svenska som andraspråk!

Nätverksträffarna i svenska som andraspråk har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning samt möjlighet att tillsammans problematisera innehållet i undervisningen i svenska som andraspråk. Nätverket kommer att ses vid fyra tillfällen under läsåret 24/25.

För att möjliggöra kompetensutveckling inom svenska som andraspråk riktar sig träffarna till lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk på grundskolan.

Innan varje nätverk förväntas du läsa en kortare artikel eller liknande som vi tillsammans under träffarna kommer att diskutera, reflektera kring samt applicera på vår undervisning. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande. Träffarna kommer att bygga på varandra och vi rekommenderar att man kommer på samtliga träffar. Nätverksträffarna leds av utvecklarna med inriktning svenska som andraspråk på Kärnhuset.

Träff 1, 11 september kl. 13.30 – 15.30 (studiedag) – ”I jämförelse med andra språk eleven kan”, modersmålslärare berättar om skillnader och likheter i språken.

Träff 2, 27 november kl. 13.30 – 15.30 (studiedag) – Tidig läs- och skrivundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv

Träff 3, 3 mars kl. 13.30 – 15.30 (studiedag) – Skönlitteratur i undervisningen

Träff 4, 29 april kl. 14.30 – 16.00 – Behovsbedömning

Anmäl dig via intranätet nedan senast 12/8 - 24 , välkommen! /Emma Brusewitz och Maria Grange, utvecklare med inriktning svenska som andraspråk

Kontakt och plats

Plats: Resurscentrum Kärnhuset
Adress: Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad, Sweden

Datum och tid

  • onsdag 11 september 2024, 13.30–15.30
  • onsdag 27 november 2024, 13.30–15.30
  • måndag 3 mars 2025, 13.30–15.30
  • tisdag 29 april 2025, 14.30–16.00
Visa hela kalendern