• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Misstänker du att ett barn far illa? Då är du skyldig att göra en orosanmälan

Alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden. Barn som skadas psykiskt, fysiskt eller socialt är därför ett gemensamt samhällsansvar, och du som möter barn och ungdomar i ditt arbete har på grund av det en anmälningsplikt. Det betyder att du enligt lag är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten om du får vetskap om, eller misstänker, att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Pojke med tår under vänster öga och svart tröja mot svart bakgrund

På Halmstads kommuns intranät hittar du information om anmälningsplikten Länk till annan webbplats.

Där finns:

  • information om hur du gör en anmälan,
  • en handbok för dig som möter barn och unga som är i behov av stöd från socialtjänsten,
  • kontaktuppgifter till socialförvaltningens mottagningsenhet om du är osäker kring en anmälan,
  • och filmer som vänder sig till dig som arbetar med barn och unga i behov av stöd, respektive till vårdnadshavare med information om vilket stöd som finns att få.

Både barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen har information på intranätet så titta under ”Information som rör: Alla” och ”Information som rör: Barn- och ungdomsförvaltningen”.