• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Konsten att närma sig demokrati via en gräsand

I veckan som gick genomförde Engelbrekts och Lineheds förskolor en mycket uppskattad och välbesökt demokratidag på Halmstads teater. Pedagoger från båda förskolorna gav bildrika exempel på hur de utvecklat undervisningen sedan starten av projektet ”Demokrati i en hållbar värld”. Och rektor Caroline Widing höll en föreläsning om ledarskapets roll i förskolans demokratiarbete.

Två bryggar av publik, på scenen tre personer, bild på affisch med jordklot och orden välkommen till Demokrati i en hållbar värld, på glasdörr

Att en gräsand kan få stor betydelse för en grupp förskolebarn och samtidigt vara med och bidra till deras lärdomar och erfarenheter av demokrati var en av erfarenheterna från dagen. Erika och Lillian, pedagoger från Delaktigheten på Engelbrekts förskola, bjöd in publiken till en resa som börjar i parken och slutar med att en gräsand blivit barnens vän. Genom att först besöka och iaktta änder, sedan få med sig en hem till förskolan och därefter skapa egna änder i snö, lera, papper och kartong och lära sig hur fågeln fungerar har barnen utvecklat sina förmågor kring att skapa, lyssna, ta plats och bry sig om. Så mycket att ”gräsanden” fått följa med hem för att involvera vårdnadshavare och nu ses som lika viktig i barngruppen som alla andra.

Många varma skratt och stort intresse blev det också när Anja, Anna-Karin, Karolina, Eva och Felicia på Basen 1 och 2 vid Lineheds förskola berättade om hur de låter de yngre barnen göra demokrati. Utifrån namnlappar lär sig ett och ett halvt- till tvååringarna om ”jaget i vi:et” och genom utflykter till Snigelofonen, besök vid havet och i en viadukt får barnen upptäcka sin stad, lyssna och reflektera över vad de iakttar. Kritiskt tänkande kommer in när de jämför hur en gunga låter i förhållande till vad som står i högläsningsboken. För den knarrar väl inte, eller

"Barnen behöver träna på att göra demokrati"

På Rytmen 2 vid Lineheds förskola har man tagit fasta på att barn behöver vara i och göra demokrati. Pedagogerna Anita och Diana visade hur demokratiord som att låna, vänta och dela med sig används för att lära sig hantera konflikter om leksaker, att rättigheter också innebär skyldigheter och hur barnen tar ansvar för sin miljö när de plockar undan efter sig och hänger upp sina kläder. De berättade också om vikten av att göra barnen kompetenta och av att ha en miljö där barnen själva kan ta ansvar genom att faktiskt nå till diskbänken eller klädkroken.

Flerspråkighet gick igen hos både Lineheds Sinnligheten och Konturen 1. Hanna och Lina från den senare redogjorde för ett arbete barngruppen gjort kring Bockarna Bruse. Pedagogerna har också provat att växel-läsa på svenska och arabiska och noterade då att barnen som hade behov av det blev mer aktiva och ville berätta mer än tidigare.
På Lineheds Linden har barnen med hjälp av sina förskollärare och barnskötare hört av sig till politiker och vid en tur på stan träffat barn- och ungdomsnämndens nye ordförande Arber Gashi.

Efter varje presentation kommenterade handledarna Ingrid Bogren och Per Dahlberg, från Malmö stad och Malmö universitet, respektive delprojekt. Och under eftermiddagen föreläste Caroline Wiking, rektor på Engelbrekts förskola, på temat ”Förskolans demokratiuppdrag – att skapa en samhällsarena för barnen”.

Utställningen fanns under ett par veckor uppställd i barn- och ungdomsförvaltningens lokaler på Nymansgatan.

Citatet är från Eva Tuvhav Gullberg.

Text och foto: Anna Lehmusto