• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hitta information om arbetet med elevers hälsa och välmående

Dans på schemat och aktiva raster. Främja likabehandling. Hälsa för lärande. Och Skapa trygghet för lärande – samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Skolverket har uppdaterat och skapat nytt material för kompetensutveckling kring elevers hälsa och välmående.