• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Gemensamma schemafärger i Skola24 från hösten

För att underlätta för elever vid övergångar och skolbyten, och för familjer som har barn på olika skolor finns det från hösten 2023 en rekommendation om gemensamma färger i schemat i Skola24.

skolschema, varje ämne är fyllt med en färg, till exempel matematik-kornblått, bild-cerise, musik, turkos

– Vi har försökt välja de färger som är de mest använda för respektive ämne så att förändringarna blir så små som möjligt. Men de allra flesta kommer ändå att behöva göra större eller mindre förändringar för att kunna följa rekommendationen.
Det säger logopeden Sanna Björk som tillsammans med Åsa Karlsson och Stefan Thorvaldsson, utvecklare inom IT och lärande, tagit fram rekommendationen efter att flera pedagoger, specialpedagoger och rektorer lyft behovet av gemensamma färger.

Trion har även lämnat rekommendationen till upphandlingsenheten så att det ska finnas möjlighet att köpa in mappar i de aktuella färgerna. Dessutom finns färdiga schemabilder gjorda i InPrint att skriva ut och använda i klassrummen. De finns, tillsammans med en guide kring hur man använder anpassade färger i InPrint, i specialpedagogernas nätverksteam.
– Vi hoppas att så många skolor som möjligt kan anpassa sig efter rekommendationerna så att eleverna känner igen sig när de byter skola, säger Sanna Björk.