• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

En miljon mattelösningar, sol och 600 glassar

Brunnsåkersskolan är första skolan i Sverige – och världen – att lösa en miljon matematikuppgifter i matteappen Magma. Den 5 september firades det med glass till skolans alla elever.
– Att använda det här verktyget i undervisningen innebär en stor fördel. Jag får med alla mina elever eftersom de, oavsett nivå, känner sig trygga med matte när de jobbar i samma verktyg, säger läraren Linda Lundin.

tre bilder: kvinna i vit topp, barnhänder med glassar, en ung man och en ung kvinna i vita t-shirts sträcker ut armarna, ler mot kameran

Solen står högt, glad musik pumpar från en högtalare och skolgården badar i varmt ljus och ivriga elever. Att få glass på skoltid hör inte till vanligheterna. ”Det är fest” säger flera elever och när det är dags för utdelning till den egna klassen är de flesta snabbt framme. Leendena är många. På plats är också Brunnsåkerskolans rektorer och både rektor Ola Ekstrand och Henrik Appert, VD för Magma, håller tal. Skälet till firandet är att skolan löst hela en miljon uppgifter i appen, något företaget bakom plattformen tyckte var värt att uppmärksamma.
– Halmstads kommun var tidigt ute med att ta in Magma (tidigare Matteappen) och Brunnsåkersskolan har jobbat mycket i vår plattform. En miljon lösningar kändes som en jämn och fin siffra att uppmärksamma, berättar Magmas marknadsföringsansvarige Jonatan Ehn per telefon.

”Det blir ingen tävling”

På plats på skolgården bland alla elever finns Linda Lundin, mattelärare i årskurs 4–6 och en av de som varit med att introducera verktyget och arbetssättet på skolan.
– Det är en utmaning att nå ut till alla elever när man undervisar i matematik. Men när alla jobbar i samma verktyg, även om det är på olika nivå, slipper många känslan av att ”jag inte är bra på matte”. Det blir ingen tävling, och stämpeln på att vara mindre bra på ämnet försvinner. Det är en stor fördel.
Linda Lundin fortsätter:
– I Magma kan eleverna jobba på just sin nivå och vi kan ha matteböcker inlagda som komplement. Det finns också en rättningsmatris och jag kan direkt se vad som behöver gås igenom igen. Jag kan också visa resultaten och elevernas olika lösningar. Det blir ett lärmoment att kunna visa dem olika elevers sätt att lösa uppgifter och tillsammans komma fram till vilken lösning som är lätt att följa. Det är ovärderligt att inte behöva samla in och rätta tunga räknehäften hemma. Man kan i stället sitta med appen i sin dator i soffan och se hur eleverna har löst uppgiften.

Magmas VD Henrik Appert berättar att Halmstad var en av de första kommunerna att satsa på verktyget som idag används i skolor i nästan varje kommun.
– Vi genomförde ett pilotprojekt 2018/2019 och efter utvärderingen skrev kommunen en heltäckande licens. Ambitionen med Magma är att ge lärare mer tid till sina elever genom att de inte behöver lägga tid på att rätta uppgifter och genom att de direkt kan fånga upp om eleverna förstått det de just håller på att lära sig. På så vis kan kunskaperna i matematik byggas upp gradvis, eftersom man behöver ha en grund för att kunna lära sig mer inom ämnet längre fram.

Pedagog Halmstad har tidigare skrivit om Matteappen. Läs hur Björn Amorin använder sig av den och ta del av hans tips.

Fakta
Matteappen Magma startades 2015 av Henrik Appert och Arvid Gilljam efter att samma års Pisa-undersökning för Sveriges del visat på låga resultat inom matematik. Med Magma räknar eleverna för hand, precis som med papper och penna, då forskning visat att elevers inlärning ökar då de räknar för hand. Plattformen tolkar elevernas handskrift vilket möjliggör automatisk rättning och direktåterkoppling till eleverna. Samtidigt skickar appen elevernas progression och lösningar till läraren i real-tid.

Text: Anna Lehmusto
Foto: Stefan Torvaldsson, Anna Lehmusto