• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”Eleverna lär sig mycket på ett lekfullt sätt”

Teknikutmaningen fyller 10 år i år. Pedagog Halmstad tog därför chansen att prata med Bob de Vries, chef för KomTek och ansvarig för arrangemanget i Halmstad.

Innehåll

Tre bilder: modell i kartong över byggnader, vatten, person på surfbräda, närbild på man med glasögon och keps, robot i lego med solcellspanel, på hjul

Hej Bob, varför är Teknikutmaningen viktig?

­– Det är en bra metod för att arbeta med teknikämnet kopplat till läroplanen. Eleverna får ett aktuellt uppdrag av Halmstads kommun och arbetar tillsammans mot olika lösningar. Det är lätt att arbeta ämnesövergripande. Erfarenheten lär oss att eleverna lär sig mycket på ett lekfullt sätt. Dessutom är det en tävling mot andra klasser och skolor vilket tilltalar många. Finalen på Halmstad Arena var succé som vanligt. Så många glada barn som visade upp sina bidrag och lösningar samtidigt som de fick prova på många olika teknikstationer. Utöver hela den viktiga lärprocessen är det en superkul avslutning för många.

Vad får ni för gensvar från deltagande elever och pedagoger?

– Vi får otroligt mycket positiv återkoppling från både pedagoger och elever som bekräftar ovanstående. Många pedagoger ser alla fördelar av att jobba med teknikämnet genom att ta del av Teknikutmaningen. Det är därför extra viktigt för KomTek att varje läsår komma med ett nytt spännande och relevant uppdrag.

Tävlingen jubilerar i år. Uppmärksammar ni det på något särskilt sätt?

– Vi har nämnt det både innan, under och efter finalen och lockat med att det är extra kul att vara med på ett jubileum. På något sätt visar 10 år att detta är en viktig satsning, vilket kan locka ännu fler skolor och klasser att delta nästa läsår.

Kommer ni ändra på något i upplägget?

–Vi utvärderar och ändrar detaljer varje läsår, men för oss är det också viktigt att pedagogerna känner igen sig i upplägget. Stommen är alltid att deltagande klasser kan få stöttning av KomTek under arbetsprocessen och det kommer vi alltid att fortsätta med. Finalen för Teknikutmaningen för elever i årskurs 1–6 kommer att vara på Halmstad Arena den 29 maj 2024. Vi har även börjat med Teknikutmaningen för förskolor som vi kommer att utöka till nästa läsår. Där har vi ett begränsat antal platser, men det växer för varje år. Även de äldre eleverna i årskurs 7–9 har vi planer för och mer information om detta kommer inom kort.

Nästa år är temat värme och värmeböljor. Hur väljer ni tema?

–Temat ska vara kul att jobba med, det ska vara aktuellt och ligga rätt i tiden. Klimatet angår oss alla i och i år började vi med temat ”Halmstad och vattnet”. En logisk fortsättning att fokusera på till nästa läsår är höga temperaturer, soltimmar och värmeböljor. Klimatet är prioriterat för alla och även för Halmstads kommun. Vi har en klimatanpassningsplan i kommunen och vi vill gärna se om våra elever kan komma med spännande och intressanta lösningar och idéer som våra politiker och tjänstemän kan jobba vidare med.
–Vi har märkt att skolorna gärna jobbar med temat och hoppas på att ännu fler klasser vill delta under nästa läsår.

Text och bild: Anna Lehmusto
Fotot på Bob de Vries är privat.