• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”De som kollar på filmen kanske lär sig hur man ska vara mot varandra”

Elevrådet på Snöstorpsskolan har gjort en film. Syftet med filmen har varit att jobba med skolmiljön, och eleverna har i samband med projektet skaffat sig erfarenheter kring delaktighet och inflytande. Att få delta och att arbeta tillsammans har dessutom varit kul.
­– Det var riktigt roligt att göra vissa delar, säger Mio i årskurs 2.

Tio elever i de nedre årskurserna sitter samlade med en vuxen kvinna i en sal med flera bord, många stolar

På Snöstorpsskolan rör sig barn och elever från sex till tolv år. När Pedagog Halmstad besöker skolan är det någon vecka kvar till sommarlovet och liv och rörelse på skolgården med flera slags lekar i gång. Två elever tar artigt emot och visar vägen.
– Många elever har kompisar här på skolan och när vi undersökte miljön via en enkät svarade alla att de är en bra kompis. Men vi vet också att arbetsron behöver bli bättre. Jag frågade elevrådet om vi kunde visa det på ett bra sätt och gav några olika förslag. De valde att göra en film, säger Lisa Haraldsson, som är biträdande rektor på skolan och mån om att uppmuntra till delaktighet.

“Vissa har mycket lättare att lyssna på filmen än när någon pratar”

Lisa Haraldsson tror att just film är ett bra sätt att nå ut eftersom elever, och även vårdnadshavare, känner igen miljön med skolan och skolbiblioteket och att det är lättare att ta till sig då. Eleverna tänker likadant.
– De som kollar på filmen kanske lär sig hur man ska vara, säger Noel som går i fyran. Elevrådskollegan och femteklassaren Otto fyller i:
– Vissa har mycket lättare att lyssna på filmen än när någon pratar.
Hugo i årskurs 4, tänker på föräldrarna till de sexåringar som ska börja i förskoleklass till hösten och säger att de känner sig trygga att lämna sina barn när de ser filmen och därmed hur det går till på skolan.
För filmen visar det bästa med Snöstorpsskolan: hur man är en bra kompis och hur man skapar arbetsro.

Hela elevrådet har bidragit till filmarbetet

Elevrådsrepresentanterna har tillsammans bidragit till filmens alla delar och har fått välja vad de vill bidra med. Flera deltar framför kameran i de scener som visar hur man ska hantera situationer där någon exempelvis lagt beslag på bästa gungan, talar utan att räcka upp handen eller vill vara med och leka. Andra står för de inspelade rösterna, texterna i filmen eller redigeringen. Minya i femman berättar om filmens huvudbudskap och slutscen:
– Du kan göra skillnad!
Och tredjeklassaren Ellen vet hur man ska göra när någon pratar rätt ut, vilket eleverna visar i filmen.
– Då säger vi ”sluta”. Man behöver arbeta själv och får inte prata rakt ut.

Att själv göra film är roligt och tidskrävande

Annie, som går i första klass, tycker att det varit roligt att göra filmen. Och Dahlia i tvåan är också positiv.
– Det är roligt att göra röster och att kunna visa kompisarna vad vi har gjort.
Eleverna har också blivit varse hur tidskrävande filmarbete är.
– Det tog jättelång tid att spela in, säger flera av dem.
Lisa Haraldsson summerar filmprojektet och hur vi bäst lär oss hur vi ska uppträda mot varandra.
– Vi lär av varandra. Vi ska inte säga eller läsa hur någon ska vara, vi måste visa.

Vid dagen för intervju och fotografering saknades några av eleverna i elevrådet.

Filmen var inte tillgänglighetsanpassad. Därför tog vi bort den fjorton dagar efter publicering, enligt lagen om tillgänglighet.

Text och foto: Anna Lehmusto