Drama och teater 7–19 år

På Kulturskolans kurser i drama och teater använder du kroppen och rösten för att uttrycka dig och samspela med andra.

Drama och teaterkurser

Dramalust för elever med funktionsvariation 8–19 år

Dramalust är en av kulturskolans kurser som är specialutformad för dig med funktionsvariation.

I en trygg och stimulerande miljö gör vi dramaövningar som utvecklar förmågan att kommunicera med hjälp av kropp och röst. Vi övar också på att samarbeta och på turtagning. Dessutom gör vi lekfulla, prestigelösa teaterövningar. Vi vill att eleverna får uppleva lusten och glädjen i drama och teater samt att de får träna på sitt eget uttryck.
Förälder, anhörig eller assistent kan behöva vara med utifrån elevens förutsättningar.

Drama, teater 8–9 år

Kursen är till största del drama men vi börjar närma oss teatern och skådespeleriet. Vi lär oss använda vår kropp som kommunikationsmedel, att uttrycka känslor och sinnesstämningar med rörelser och gester.

Vi tränar på skaparglädje, nyfikenhet, fantasi, samarbete och gestaltning. Terminerna kan avslutas med en redovisning för familj.

Drama, teater 10–12 år

Vi jobbar med drama och gruppdynamik. Vi använder kroppen och rösten för att skapa olika karaktärer och berättelser. Vi tränar på improvisation och samspel.

På våren arbetar gruppen fram en pjäs som kommer visas för publik, exempelvis under Teaterfestivalen.

Teater 13–19 år

Teaterkursen är för eleven som vill göra en större teaterproduktion. Vi kommer att arbeta i block där eleven får möjlighet att fördjupa sig inom teaterns olika delar som exempelvis skådespeleri, regi, kostym, scenografi, ljud och ljus.

Under läsåret arbetar vi med en teaterföreställning som kommer sättas upp inför publik på våren.

Drama 13–19 år

Dramakursen är för eleven som vill utvecklas både personligt och inom drama. Vi arbetar med olika dramaövningar och lär oss improvisera.

Vi använder kroppen som instrument och verktyg. Vi tränar på scennärvaro, att våga ta plats, koncentration, samspel, samarbete och gestaltning. Om eleverna vill så gör gruppen en mindre föreställning.

Kostnad

Att gå på drama och teater kostar 750 kronor per termin.

Mer information och anmälan

I e-tjänsten kan du se tid, plats, kurstillfällen och anmäla dig till kurser.

Kursutbud och ansökan till kulturskolan