Lärlings­utbildning – VVS- och fastighets­programmet

Detta är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med kyla.

Ansök till gymnasiet
Besök programmet

Vi samarbetar med flertalet aktörer och som lärling har du goda möjligheter att efter avslutad utbildning få ett arbete inom branschen.

Så arbetar vi

Utbildningen har samma innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, det vill säga att den största delen av yrkeskunskapens lärs ut ute på en arbetsplats och inte i skolbänken. Du kan bli behörig för fortsatta studier på yrkeshögskola eller kan börja arbeta direkt. Du kan även välja att läsa den grundläggande behörigheten till högskolestudier.

Som lärling har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 50 % av din studietid. Det betyder att du är på en arbetsplats 2–3 dagar varje vecka och lär dig ditt yrke ute i din valda bransch. Du handleds av en utvald och yrkeskunnig handledare som lär, hjälper och stödjer dig. Din APL-dag är 8 timmar. Yrkesläraren från skolan har ansvaret för ditt lärande och gör regelbundna besök på din arbetsplats för att följa upp din utveckling och stödja dig och handledaren. Du har även yrkesteori med yrkesläraren de dagar du är på skolan.

Du går i en klass tillsammans med lärlingar från olika yrkesinriktningar. Tillsammans läser ni de gymnasiegemensamma ämnena de dagar ni är i skolan. Ni har även resurstid inlagt på schemat där det finns tid för egna studier, till exempel läxläsning eller tid för arbete med något som du behöver arbeta med.

Lärlingsersättning

Som lärling får du 1000 kr extra i CSN varje månad i lärlingsersättning. Ersättningen kan användas till mat- eller resekostnader som eventuellt tillkommer, eftersom du inte har tillgång till skolmat när du är på din arbetsplats.

Efter gymnasiet

Programmet ger möjligheter till jobb som till exempel montör inom VVS vid energi-, ventilations- och kylinstallationer. Lönebilden i yrket är och ser mycket lovande ut.

Efter utbildningen är det vanligt att eleverna blir erbjudna ett arbete på sin arbetsplats.

Om du har valt att läsa grundläggande behörighetskurser för högskolestudier kan du även gå på högskola eller universitet.

Du kan även söka in till en yrkeshögskola.

Inriktningar och kurser

Kyl- och värmepumpsteknik

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen – Kyl och värmepumpsteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen – Kyl och värmepumpsteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen – Kyl och värmepumpsteknik poäng
  Praktisk ellära 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – miljö- och säkerhet 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Entreprenörskap 100 p
  Sanitetsteknik 1 100 p
  VVS, svets och lödning rör 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – installation 200 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – service 200 p
  Mät- och reglerteknik 100 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Här kan du bland annat välja kurser som ger dig högskolebehörighet eller yrkesspecifika kurser. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

Ventilation

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen – Ventilationsteknik 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen – Ventilationsteknik
  Inriktningsgemensamma ämnen – Ventilationsteknik poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Luftbehandling 100 p
  Ventilationsteknik – justering 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 700 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Luftbehandling 100 p
  Ventilationsplåtslageri 100 p
  Praktisk ellära 100 p
  VVS, svets och lödning rör 100 p
  Luftströmning 200 p
  Luftbehandlingssystem 100 p
  Total 700 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Här kan du bland annat välja kurser som ger dig högskolebehörighet eller yrkesspecifika kurser. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

VVS

 • 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiegemensamma ämnen
  Gymnasiegemensamma ämnen poäng
  Engelska 5 100 p
  Historia 1a1 50 p
  Idrott och hälsa 1 100 p
  Matematik 1a 100 p
  Naturkunskap 1a1 50 p
  Religionskunskap 1 50 p
  Samhällskunskap 1a1 50 p
  Svenska 1, eller svenska som andraspråk 1 100 p
  Total 600 p
 • 2 Programgemensamma ämnen 400 poäng

  Fördelning av poäng inom Programgemensamma ämnen
  Programgemensamma ämnen poäng
  Elkraftteknik 100 p
  Systemuppbyggnad 100 p
  Värmelära 100 p
  Verktygs- och materialhantering 100 p
  Total 400 p
 • 3 Inriktningsgemensamma ämnen - VVS 300 poäng

  Fördelning av poäng inom Inriktningsgemensamma ämnen - VVS
  Inriktningsgemensamma ämnen - VVS poäng
  Entreprenadteknik 100 p
  Sanitetsteknik 1 100 p
  Värmeteknik 1 100 p
  Total 300 p
 • 4 Programfördjupning 900 poäng

  Fördelning av poäng inom Programfördjupning
  Programfördjupning poäng
  Praktisk ellära 100 p
  VVS, svets och lödning rör 100 p
  Entreprenörskap 100 p
  Värmeteknik 2 100 p
  Sanitetsteknik 2 100 p
  VVS-teknik 200 p
  Injusteringsteknik 100 p
  VVS gassvetsning rör 100 p
  Total 900 p
 • 5 Individuellt val 200 poäng

  Fördelning av poäng inom Individuellt val
  Individuellt val poäng
  Här kan du bland annat välja kurser som ger dig högskolebehörighet eller yrkesspecifika kurser. 200 p
  Total 200 p
 • 6 Gymnasiearbete 100 poäng

  Fördelning av poäng inom Gymnasiearbete
  Gymnasiearbete poäng
  Möjlighet finns att göra sitt arbete tillsammans med branschen. 100 p
  Total 100 p

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. hanterar antagningen till alla gymnasieskolor i samverkansområdet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Kontakta oss

Samordnare på Lärlingsutbildningen
Christina Lindsmyr
christina.lindsmyr@halmstad.se