Gymnasie­särskolan

På Sannarpsgymnasiet kan du gå det individuella programmet.

Ansök till gymnasiesärskolan
Besök gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan förbereder dig för vuxenlivet – med tanke på såväl sysselsättning, fritid som framtida boende – i alla kurser. Ett rikt och meningsfullt vuxenliv är utbildningarnas främsta mål.

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som gått grundsärskola eller träningsskola och som inte kan gå i gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Även du som är mottagen i den obligatoriska särskolan som individintegrerad elev i grundskoleklass är behörig att söka våra utbildningar.

Individuella programmet på Sannarpsgymnasiet (IV-Sär, A–C)

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. Det innehåller dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Dessutom kan du ha praktik, vilket är något rektor avgör.

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar. På ett individuellt program kan du kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektorn avgör vad man kan kombinera.

En studieplan för varje elev

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. Den innehåller information om

 • Vilket program eleven går på
 • Ämnesområden eleven ska läsa
 • Om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
 • Vilka ämnesområden som ingår i det fullständiga programmet
 • Vilka ämnesområden som ligger utanför det fullständiga programmet
 • Vilka ämnesområden det reducerade programmet innehåller och vilka som man har tagit bort.

Gymnasiesärskolebevis

Efter utbildningen på individuella program får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om:

 • Programmet
 • Ämnesområden som eleven har läst
 • Elevens eventuella arbetsplatsförlagda lärande eller praktik.

Ansökan, behörighet och antagning

Det är Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats. som sköter din ansökan.

För att vara behörig och bli antagen till gymnasiesärskolan ska din hemkommun först utreda om du tillhör målgruppen. Utredningen innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om du har frågor kring detta ska du prata med din studie- och yrkesvägledare eller din rektor.

Efter gymnasiet

Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildningens lärvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Du får information om dessa alternativ under ditt sista skolår på gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att planera vad du ska göra när du gått klart skolan.

Du kan antingen vända dig till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din kommun.

Kontakta oss

Rektor
Hans-Ove Sandberg
070-560 47 88
hans-ove.sandberg@halmstad.se

Utvecklingsansvarig
Liselott Fornell, speciallärare
lotta.fornell@halmstad.se