Estetisk variant – musik

Att varva teoretiska ämnen med praktiska har visat sig ge många positiva effekter. Med estetisk variantmusik får du en utbildning där du kombinerar naturvetenskap eller samhällsvetenskap med ditt intresse för musik.

Estetisk variant musik kan du välja till följande program

Med estetisk variant – musik får du naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammets många fördelar och behörighet, samtidigt som du utvecklar dina musikaliska förmågor.

I programfördjupning och som valbar kurs läser du ensemble med körsång och ensemble 2.

På utbildningen utvecklar du ditt musicerande först och främst på ditt huvudinstrument, men du får också möjlighet att lära dig nya instrument.

Kom ihåg att rösten också är ett instrument, och att alla instrument är välkomna!

Så arbetar vi

För att utveckla din musikaliska bredd kommer du att spela och sjunga mycket tillsammans med andra och musicera inom många olika genrer. Du får stor möjlighet att genom egna tankar och idéer påverka innehållet i musikkurserna.

Precis som för övrigt på Sannarpsgymnasiets program har du alltid ett nära samarbete med lärare och klasskamrater.

Formella antagningskrav

  • Behörig till samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet.
  • Dokumenterad musikalisk bakgrund till exempel betyg eller intyg från musikskolan, musikklass eller annan musikalisk erfarenhet.
  • Betygsättning av uppspel sker enligt betygsskalan A–E. F på antagningsprov innebär att du inte är behörig för musikinriktningen.

Antagningsprov i mars

Utbildningen tar in 15 elever. När du har sökt kommer du att bli kallad till ett enklare antagningsprov. Antagningsprovet tar cirka 20 minuter och sker i mars (datum meddelas senare).

Antagningsprovet är ett komplement till dina avgångsbetyg och består av uppspel och ett kort samtal.

Syftet med provet är att på ett enkelt sätt se vilket potential och vilka utvecklingsmöjligheter du har.

  1. Spelprov: Du spelar valfri musik på ditt huvudinstrument. Observera att sång (rösten) också är ett instrument. Du får gärna visa dina kunskaper på mer än ett instrument/sång. Stil, genre eller stycke väljer du själv. Om du vill ha ackompanjemang, så skicka in noter ellerackord. Du kan också framträda till en musikbakgrund som du själv tar med dig.
  2. Musikalisk intervju: Vi testar dina kunskaper genom att vi på enkelt vis samspelar med dig och gör enklare musikövningar. Detta moment kan du inte förbereda.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammets variant estet–musik ger dig fullständig behörighet till högskola och universitet.

Kontakta oss

Lärare inriktning estet – musik
Martin Alling
martin.alling@halmstad.se