Skolskjuts och busskort till grundskola

Om ditt barn har långt till skolan kan barnet ha rätt till skolskjuts. Ditt barn kan också ha rätt till skolskjuts på grund av olycka eller funktionsnedsättning eller om vägen till skolan inte är trafiksäker.

Avstånd mellan skolan och hemmet

För att ha rätt till skolskjuts ska ditt barn vara folkbokförd i Halmstads kommun och ha ett visst gångavstånd till skolan eller busshållplatsen:

  • Mer än 2 kilometer om du går i årskurs F–3
  • Mer än 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • Mer än 4 kilometer om du går i årskurs 7–9

Halmstads kommun gör avståndsbedömningen och gränsdragning sker i grönområde eller huvudgata närmast kilometergränsen.

Skolor med skolbuss – kräver ej ansökan

Om ditt barn uppfyller kraven för skolskjuts och går på någon av skolorna som har skolbuss behöver du inte ansöka om skolskjuts. Du får då information via e-post under våren om att ditt barn har rätt till skolbuss till höstterminen. Om ditt barn uppfyller kraven men går på en skola som inte har skolbuss ska du ansöka om skolskjuts i e-tjänsten.

Ansökan om skolskjuts

De flesta behöver inte ansöka om skolskjuts, se ovan.

Du behöver ansöka om skolskjuts till ditt barn om:

  • ditt barn flyttar till eller inom Halmstad efter januari året innan barnet behöver skolskjuts.
  • ditt barn bor på två adresser inom Halmstads kommun och behöver skolskjuts från båda adresserna. Barnet ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna och uppfylla kraven för skolskjuts.
  • du behöver söka skolskjuts för växelvis boende inför varje läsår.
  • ditt barn ska gå på en annan skola än sin tilldelade skola kan du ansöka men är inte garanterad skolskjuts.
  • ditt barn ska börja på grundsärskola.
  • ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av olycka eller funktionsnedsättning, eller om vägen till skolan inte är trafiksäker.
Ansök om skolskjuts i e-tjänsten

Ansök om skolskjuts senast den 1 juni

För att vara garanterad ett beslut om skolskjuts innan skolstarten i augusti behöver du ansöka senast 1 juni.

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan.

Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart.

Tidtabeller och hållplatser

Du som fått beslut om skolskjuts till ditt barn kan se tidtabell och hållplats via e-tjänsten, tidigast två veckor innan höstterminens start.

Hämta tidtabeller för beviljad skolskjuts

Linjebusskort eller ekonomisk ersättning

Om det inte är aktuellt med skolbuss kan ditt barn få ett linjebusskort som fungerar fram till klockan 17.00 under skoldagar. Eller så kan du få kontant ersättning som motsvarar ett årskort. Du som vårdnadshavare ordnar då själv transporten för ditt barn.

Kontakt för frågor och synpunkter

Borttappat kort

Kontakta kommunen om du tappat ditt kort eller om det slutat att fungera.

Ansökan och beslut om skolskjuts

Har du frågor eller synpunkter om ansökan och beslut om ditt barns skolskjuts ska du kontakta kommunen.

Kvarglömda saker på bussen

Kontakta bussbolaget som kör skolbussen om ditt barn glömt något på skolbussen. Vilka bolag som kör skolbuss hittar du på Hallandstrafikens webbplatslänk till annan webbplats.

Rutter, tider, bussen och chauffören

Kontakta Hallandstrafikenlänk till annan webbplats om du har frågor eller synpunkter på skolskjutsens rutt, tider, bussen eller chauffören som kört ditt barn.