Om skolan

Slottsjordsskolan är en F–3 skola och en 1–9 grundsärskola i de centrala delarna av Halmstad med cirka 440 elever. På Slottsjordsskolan möter du engagerade pedagoger som i samarbete med hemmen arbetar mot elevernas individuella mål. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö där vi lär av och med varandra. För oss är det viktigt att alla elever utmanas, trivs och känner glädje.

Skolan är fördelad på två adresser. På Slottsjordsskolan, Skånegatan 25, går elever i förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem. Även grundsärskolan har sin placering här.

På Slottsjordsskolan Söder, Gentoftevägen 1B, går elever i förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem.

Efter årskurs 3 flyttas eleverna till Brunnsåkersskolan för att gå årskurs 4-9.

Fritidshem

På vår skola finns nio fritidshem. Fyra fritidshem för årskurs F–2 och två fritidshem för årskurs 3. Därtill har grundsärskolan egna fritidshem. All fritidsverksamhet har öppet klockan 06.30–18.30.

Så arbetar vi på fritids

På våra fritidshem arbetar vi med gemensamma mål, skrivna utifrån skolans värdegrundsarbete och läroplanen.

De demokratiska principernas inflytande, delaktighet och ansvar är utgångspunkten för vårt arbete och något som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Eleverna får utveckla olika förmågor på ett lekfullt sätt.

Fritidshemmens pedagogiska planeringar grundar sig på gemensam analys och utvärdering av vår fritidsverksamhet.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel – Slottsjordsskolan

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, via appen IST Home.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.