Kontakt­­­uppgifter

Har du frågor om skolan eller behöver komma i kontakt med personal, se kontaktuppgifter nedan.

För allmänna skolfrågor, kontakta kommunen.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs också till respektive klassnummer.

Klasser årskurs F–3

Jordens spår A

072-996 38 82

Ängens spår B

072-184 47 57

Skogens spår C

076-611 09 23

Havets spår D

072-983 73 92

Grundsärskolan årskurs 1–3

Förstelärare med specialpedagogiskt uppdrag

Åsa Löwenadler
asa.lowenadler@halmstad.se

GsA

073-303 50 80

GsB

073-305 79 76

GsC

070-862 01 86

GsD

072-164 80 84

Grundsärskolan årskurs 4–9

Fritidsansvarig

Ylva Bergqvist 079-066 46 80

Förstelärare med specialpedagogiskt uppdrag

Åsa Löwenadler
asa.lowenadler@halmstad.se

Fritidshem grundsärskola årskurs 4-9

072-566 47 91

Fritidshem

Strandens fritidshem

072-714 77 92

Solens fritidshem

076-695 44 71

Jordens fritidshem

072-996 38 82
072-985 33 54

Ängens fritidshem

072-184 47 57
072-985 33 95

Skogens fritidshem

076-611 09 23

Havets fritidshem

072-983 73 92

Personal

Skoladministratör

Katarina Wigroth
katarina.wigroth@halmstad.se

Skoladministratör, grundsärskolan

Sarah Melander
sarah.melander@halmstad.se

Skolsköterska, grundskola

Gunilla Petersson
gunilla.petersson@halmstad.se

Skolsköterska, grundsärskola

Inger Hansson
inger.hansson@halmstad.se

Specialpedagoger

Marie-Louise Amner
marielouise.amner@halmstad.se

Jonas Nelson
jonas.nelson@halmstad.se

Skolledning

Rektor (Jorden, Havet och Stranden)

Maria Stenström
maria.stenstrom@halmstad.se

Rektor (Ängen och grundsärskola F-3)

Carina Oxelborn
carina.oxelborn@halmstad.se

Rektor (Skogen, Solen)

Sandra Westergren
sandra.westergren@halmstad.se

Rektor (grundsärskola 4-9)

Bodil Wichtel
bodil.wichtel@halmstad.se

Hitta hit

Slottsjordsskolan

Skånegatan 25, 302 36 Halmstad
Blekingegatan 12, 302 36 Halmstad

Slottsjordsskolan Söder

Gentoftevägen 1B, 302 38 Halmstad