• Halmstads webbplatser

Om skolan

Plönningeskolan är en skola för elever från Haverdal och Harplinge som går i årskurs 4–6. Efter årskurs 6 flyttas eleverna till Getingeskolan för att gå årskurs 7–9.

Plönningeskolan ligger på landsbygden ungefär 2 km söder om Harplinge. Skolan ligger naturnära med inspirerande utemiljö. Från höstterminen 2024 kommer Plönningeskolan bli en ny mellanstadieskola med årskurserna 4–6 för elever från Haverdals byskola och Lyngåkraskolan. Skolan kommer framöver övergå till en nybyggd skola med årskurserna 4–9 som är planerad till 2028.

På Haverdals byskola arbetar man idag med "Tio goda vanor" och Haverdals modellen. På Lyngåkraskolan arbetar man utifrån DIA (Delaktighet, Inflytande och Ansvar) och med medskapandeorienterat ledarskap. Tillsammans utvecklar vi och skapar vår gemensamma verksamhet.

Fritidshem

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.