Börja i förskoleklass och grundskola

När ditt barn ska börja förskoleklass blir barnet tilldelat en plats på en kommunal grundskola. Här kan du läsa mer om vad som gäller då eller om du ska flytta hit och ditt barn ska välja grundskola.

Ditt barn tilldelas en skola i sitt elevområde

  • När ditt barn ska börja förskoleklass blir barnet tilldelat en plats på en kommunal grundskola.
  • Senast i april det året barnet fyller sex år får du information om vilken grundskola barnet fått en plats på. Du kan då tacka ja till platsen eller önska en annan skola.
  • Ditt barn tilldelas en plats på en grundskola i elevområdet där barnet bor.
  • Syskon erbjuds plats i samma skola där äldre syskon går.
  • Om det finns flera skolor i elevområdet kan ditt barn tilldelas en plats på någon av dessa skolor. Det som avgör är antal barn i varje åldersgrupp och hur nära andra barn i området har till skolan. Ditt barn kan bli tilldelad en skola som inte ligger närmast hemmet, eftersom det kan finnas ett annat barn som annars skulle få orimligt långt till sin skola.

Om du önskar en annan grundskola

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du önskar eftersom andra barn som tillhör skolan i elevområdet har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet. Barn är garanterad plats på den tilldelade skolan även om du önskar plats på andra grundskolor.

Barnet inte garanterad skolskjuts om du får plats på en annan skola än den tilldelade.

Om du önskar en fristående grundskola ska du kontakta den skolan för mer information och tacka nej till din tilldelade plats i kommunal grundskola.

Önska en annan grundskola under skolgången

Du kan önska en annan skola till ditt barn senare under barnets skolgång. Läs mer om vad som gäller när du vill byta grundskola.

Om ditt barn byter skola och har behov av fritidshem ska du ansöka om en ny fritidshemsplats.

När vårdnadshavare tackar ja till en ny fritidshemsplats ska den nuvarande platsen sägas upp. Barn som inte har behov av fritidshem ska säga upp platsen i e-tjänsten och har då en månads uppsägningstid.

Om att gå i förskoleklass

I förskoleklassen får barnet en naturlig övergång från förskola till skola. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning som gör att ditt barn blir skolvan inför första klass.

Barn går i förskoleklass några timmar per dag och äter lunch på skolan.

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt.

Fritidshem

Om du har behov av fritidshem till ditt barn kan du ansöka om fritidshem när du vet vilken skola barnet har fått plats på. Läs mer om fritidshem och ansökan.

Flytta till Halmstad och gå i grundskola

Flyttar du till Halmstad och ditt barn ska gå i skola ska du välja skola i god tid via e-tjänsten. Du kan önska vilken skola du vill, men är bara garanterad en plats i ditt elevområde.

Val av skola

Grundskola för nyanlända

När asylsökande eller nyanlända barn i åldern 6–16 år kommer till Halmstads kommun kan du som vårdnadshavare eller god man göra en anmälan till plats i grundskola.

Anmälan till grundskola för nyanlända