• Halmstads webbplatser

Pedagogisk omsorg – alternativ till förskola

Pedagogisk omsorg omfattar familjedaghem och annan omsorg som inte är förskola eller fritidshem. Ofta tar personalen hand om barnen i sitt eget hem. Det finns kommunal pedagogisk omsorg, Sjöstjärnan, i Gullbranna och Laxvik.

Sjöstjärnan

Kommunen har pedagogisk omsorg hos tre pedagoger, två i Gullbranna och en i Laxvik. De samarbetar under namnet Sjöstjärnan.

Barnen som går här är 1–5 år och barngruppen består av cirka 18 barn fördelade på sex stycken hos varje pedagog. Grupperna arbetar tätt och har gemensamma aktiviteter som gymnastik, utedagar eller besök på Gullbrannagården. Barnen har nära till skogen och havet och vistas ofta där.

Pedagogerna täcker upp för varandra så att varje barn har en ersättare vid sjukdom och ledighet. Pedagogerna har ofta en ledig dag i veckan, då är barnen hos övriga pedagoger vilket gör att alla barnen är trygga i olika konstellationer och blir en sammanhållen barngrupp.

Stängningsdagar

  • onsdag 22 maj 2024
  • onsdag 11 september 2024
  • torsdag 10 oktober 2024
  • fredag 15 november 2024

När Sjöstjärnan är stängd

  • Pedagogisk omsorg har rätt till planeringsdagar för utbildning av personalgruppen. På planeringsdagar är barnen lediga.
  • Dagarna planeras till datum som passar verksamheten bäst.
  • Du får inte reducerad avgift när det är planeringsdag.
  • När det är planeringsdag kan du önska plats på en annan förskola.
Unikum – få information från Sjöstjärnan och följ barnets lärande
Ändra ditt barns tider på Sjöstjärnan

Ansökan, avgifter och regler

Du söker till kommunal pedagogisk omsorg på samma sätt som ansökan till kommunal förskola. I e-tjänsten ska du välja “ansök till förskola” och välja “Sjöstjärnan”.

Avgiften för pedagogisk omsorg är samma som för kommunal förskola.

Barn i pedagogisk omsorg omfattas av kommunens försäkring för barn och elever.

Kontakt Sjöstjärnan

Pedagoger

Anette Johansson,
Stora vägen 21, 305 95 Laxvik
Telefon: 0720-83 80 48
anette.e.johansson@halmstad.se

Ida Hammond
Paprikavägen 33, 305 96 Eldsberga
Telefon: 0720-83 62 50
ida.hammond@halmstad.se

Charlotta Enberg
Kumminvägen 19, 305 96 Eldsberga
Telefon: 0720-83 68 83
charlotta.enberg@halmstad.se

Rektor

Fristående pedagogisk omsorg

Fristående pedagogisk omsorg har egna avgifter och regler.
Kontakta dem om du har frågor.