Om förskolan

Förskolan ligger i närhet av olika grönområden och dammar. Förskolan ligger med gångavstånd till Vallåsskolan, Vallås centrum med områdets bibliotek samt busshållsplats.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i ett bostadsområde med lägenhetslängor runt omkring. Barn och pedagoger utforskar närmiljön tillsammans där vi har olika grönområden och dammar där det ges möjlighet till samtal kring vår natur och olika fågelarter som vi kan finna vid dammarna.

Så arbetar vi – pedagogik

På förskola arbetar vi utifrån temat "Det fantasifulla jaget". Årets tema för oss handlar om att vi genom olika uttrycksformer vill ge barnen möjlighet att lära känna sig själva och sin omvärld.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan får maten från Vallåsskolan.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med inskolning.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare och barn är tillsammans på förskolan mellan klockan 9–14 de tre första dagarna och de resterande två ska vårdnadshavaren finnas på nära håll.

Givetvis är det barnens behov som styr och denna tidsram kan komma att ändras, allt för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan senast klockan 08.30, detta för att vi ska kunna avbeställa mat från köket i tid.

När barnet är frisk och redo att komma tillbaka till förskolan ser vi helst att ni meddelar detta dagen innan barnet kommer tillbaka. Viktigt att tänka på att det är ett högre tempo och ljudnivå än hemma, därför är det viktigt att barnet stannar hemma tills allmäntillståndet är så bra att barnet orkar med en dag på förskolan.

Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma. Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla, viktigt att det finns blöjor tillgängliga till de barn som är i behov av detta.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis, sötsaker och pengar stannar hemma. Inga egna leksaker är tillåtna på förskolan, snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.