Om förskolan

Välkommen till Höjdens förskola! Vår förskola ligger strax nedanför Galgberget och dess bokskog. Förskolan har stora grönytor som gynnar lek och rörelse. Vi strävar efter att våra lärmiljöer på förskolan ska vara föränderliga och anpassade efter barngruppens förutsättningar, såväl inne som ute.

Avdelningar

Vi är en treavdelningsförskola i grunden, men barnantalet kan variera vilket innebär att förskolan periodvis består av två avdelningar. Från och med hösten 2020 hålls avdelningarna Trollebo och Ugglebo öppna. Vi arbetar i respektive avdelning med barn åldersspannet i 1–5 år.

Utemiljö och närmiljö

Vår förskola ligger strax nedanför Galgberget och dess bokskog med Halmstad sjukhus som granne. Vi har direkt närhet till skog och natursköna områden.

Så arbetar vi – pedagogik

Steg för steg i ett livslångt lärande!

Förskolan är en egen skolform och vi bedriver undervisning med hjälp av läroplanen, samt egna konkreta mål som vi arbetar fram varje år.

I vår verksamhet får barnen vara med om olika projekt i varierande omfattningar och former.

Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga i gruppen och utveckla sitt samspel med varandra genom leken såväl som i våra projekt.

Barngruppens och det enskilda barnets lärande och utveckling dokumenteras och förmedlas via Unikum.

LEKA – våra värdeord

Värdeorden som genomsyrar vardagen på Höjdensförskola grundar sig i ordet LEKA!

  • L – lustfyllt lärande
  • E – empati
  • K – kreativitet och kamratskap
  • A – aktion (aktivitet)

Dessa begrepp förverkligas genom att vi skapar lärmiljöer som väcker nyfikenhet för lek och lärande!

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Maten tillagas på Dragonens förskola.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom
Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning/diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten. Se och ändra tider i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.