Nyheter - Barn & Utbildning - Halmstads kommun http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyheterforrssflode/kategorinyheterrss.3221.html Nyheter från kategorin Barn & Utbildning på halmstad.se sv Halmstads kommun SiteVision 4.2.4 Surfplattor och datorer stulna vid skolinbrott Vid ett inbrott på Östergårdsskolan under natten till onsdagen så stals drygt 500 iPads och datorer som skulle delas ut till eleverna i nästa vecka. Polisen utreder inbrottet. Wed, 10 Jan 2018 13:43:44 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/surfplattorochdatorerstulnavidskolinbrott.23412.html Diplomerade gymnasieekonomer på Kattegattgymnasiet Nu har ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet även blivit certifierat för att utbilda och diplomera gymnasieekonomer (DGE). Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad. Fri, 15 Dec 2017 10:00:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/diplomeradegymnasieekonomerpakattegattgymnasiet.23295.html Miljoner till hjärnsmarta elever Skolverket har beviljat Halmstads kommun 1,8 miljoner i statsbidrag för att utveckla konceptet Hjärnsmart. Målet är att få ett helhetsperspektiv på hur goda vanor i livet ger positiva effekter på skolarbetet genom hela grundskolan och gymnasiet. Fri, 08 Dec 2017 19:09:10 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/miljonertillhjarnsmartaelever.23223.html Brist på förskoleplatser Under våren 2018 kommer det att vara brist på förskoleplatser vilket gör att Halmstads kommun under en kort period inte kommer att uppfylla platsgarantin. Cirka 45 barn berörs redan i januari, och situationen kommer att vara ansträngd under våren. Fri, 01 Dec 2017 12:38:44 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.23144.html Elever utvecklar framtidens digitala verktyg Under 2017 har elever från Söndrumsskolan, Jutarumsskolan, Valhallaskolan och Trönningeskolan varit med och utvecklat prototyper av framtida digitala lärverktyg. Utvecklingen har gjorts i samarbete med ett företag från Finland och ett från Spanien. Thu, 30 Nov 2017 09:32:34 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/eleverutvecklarframtidensdigitalaverktyg.23128.html Konflikt på Österledsskolan i Oskarström Under torsdagen var ett antal elever på Österledsskolan involverade i ett större bråk. Lärare kunde snabbt avbryta bråket och polis kallades till platsen. Thu, 12 Oct 2017 17:01:56 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/konfliktpaosterledsskolanioskarstrom.22643.html Lineheds förskolebarn tog första spadtaget Halmstads kommun bygger för framtiden på Linehed. Nu ska en ny förskola med tolv avdelningar byggas på området. I dag tog förskolebarn, politiker och pedagoger det första gemensamma spadtaget. Wed, 13 Sep 2017 17:40:15 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/linehedsforskolebarntogforstaspadtaget.22327.html En gripen efter hot mot skola En högstadieelev uttalade på måndagen ett hot mot Östergårdsskolan i sociala medier. Hotet polisanmäldes och eleven är nu gripen av polis. Tue, 12 Sep 2017 09:52:53 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/engripenefterhotmotskola.22280.html Brand vid Dungens förskola på Fyllinge I onsdags kväll började en barnvagn brinna intill fasaden vid Dungens förskola. Delar av fasaden blev brandskadat och det är rökskador invändigt. Thu, 07 Sep 2017 08:48:12 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/brandviddungensforskolapafyllinge.22152.html Jessica Geijer utvald till årets bästa UF-lärare i Halland I måndags den 24 september fick Jessica ta emot priset på UF (Ung Företagsamhets) Hallandskontor. Till vardags jobbar Jessica på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Wed, 06 Sep 2017 16:30:02 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/jessicageijerutvaldtillaretsbastauflarareihalland.22215.html