Nyheter - Barn & Utbildning - Halmstads kommun http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyheterforrssflode/kategorinyheterrss.3221.html Nyheter från kategorin Barn & Utbildning på halmstad.se sv Halmstads kommun SiteVision 4.5.3 Halmstads ungdomar är nöjda med livet Halmstads ungdomar är ganska eller mycket nöjda med livet i sin helhet. Samtidigt har andelen elever på gymnasiet som upplevt mobbning, utfrysning och trakasserier ökat. Detta är några av resultaten från kommunens senaste ungdomsundersökning, LUPP. Thu, 29 Nov 2018 08:20:47 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html Kommunen vidtar åtgärder för att förebygga skolbränder Halmstads kommun och Klaraskolan stärker nu arbetet för att förebygga bränder i skolorna. Thu, 01 Nov 2018 13:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html Inga detaljbeslut om utbildnings- arbetsmarknadsnämndens besparingar Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde. Mon, 29 Oct 2018 16:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html Upphandlad utbildningsanordnare i konkurs Från 1 januari 2019 har Halmstads kommun upphandlat utbildningsföretaget Miroi. Företaget har fått i uppdrag att vara ansvarig för utbildning i Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning. Den 24 oktober 2018 ansökte företaget om konkurs. Thu, 25 Oct 2018 15:30:00 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html Brist på förskoleplatser Under våren 2019 kommer det att vara brist på förskoleplatser vilket gör att Halmstads kommun inte kommer att uppfylla platsgarantin. Wed, 10 Oct 2018 11:42:41 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.26445.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.26445.html Klimatsmart vecka i Halmstads skolrestauranger Den här veckan slår Halmstads kommun och måltidsservice ett extra slag för klimatsmart mat. Mon, 01 Oct 2018 08:53:38 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/klimatsmartveckaihalmstadsskolrestauranger.26317.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/klimatsmartveckaihalmstadsskolrestauranger.26317.html Nytt avtal för miljövänliga och giftfria leksaker Halmstad har som en av de första kommunerna i Sverige upphandlat inköp av helt giftfria leksaker som endast är gjorda av naturmaterial. Avtalet är ytterligare ett steg i arbetet med att minska barn och ungdomars exponering av farliga ämnen i förskola och skola. Thu, 19 Jul 2018 08:16:22 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nyttavtalformiljovanligaochgiftfrialeksaker.25626.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nyttavtalformiljovanligaochgiftfrialeksaker.25626.html Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Sat, 30 Jun 2018 18:56:39 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nymojlighettilluppehallstillstandforgymnasiestudier.25497.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nymojlighettilluppehallstillstandforgymnasiestudier.25497.html Så ska simkunnigheten öka bland kommunens barn och unga Simkunnigheten och förutsättningarna för att kunna lära sig simma varierar bland eleverna i Halmstads kommun. Därför startar i höst ett pilotprojekt med sikte på att ge alla elever samma möjligheter. Mon, 18 Jun 2018 09:00:00 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/saskasimkunnighetenokablandkommunensbarnochunga.25197.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/saskasimkunnighetenokablandkommunensbarnochunga.25197.html Verksamhet som vanligt på hotade skolor Under förra veckan riktades hot mot tre olika skolor i Halmstads kommun. Skolledningen tog hoten på största allvar och de polisanmäldes direkt. Den här veckan är skolorna påsklovsstängda, men förskolor, fritids och lovskolor har öppet som vanligt. Närvaron är hög och det är lugnt på de berörda skolorna. Tue, 03 Apr 2018 12:58:50 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/verksamhetsomvanligtpahotadeskolor.24542.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/verksamhetsomvanligtpahotadeskolor.24542.html