Nyheter - Barn & Utbildning - Halmstads kommun http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyheterforrssflode/kategorinyheterrss.3221.html Nyheter från kategorin Barn & Utbildning på halmstad.se sv Halmstads kommun SiteVision 4.5.1.1 Brist på förskoleplatser Under våren 2019 kommer det att vara brist på förskoleplatser vilket gör att Halmstads kommun inte kommer att uppfylla platsgarantin. Wed, 10 Oct 2018 11:42:41 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.26445.html Klimatsmart vecka i Halmstads skolrestauranger Den här veckan slår Halmstads kommun och måltidsservice ett extra slag för klimatsmart mat. Mon, 01 Oct 2018 08:53:38 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/klimatsmartveckaihalmstadsskolrestauranger.26317.html Nytt avtal för miljövänliga och giftfria leksaker Halmstad har som en av de första kommunerna i Sverige upphandlat inköp av helt giftfria leksaker som endast är gjorda av naturmaterial. Avtalet är ytterligare ett steg i arbetet med att minska barn och ungdomars exponering av farliga ämnen i förskola och skola. Thu, 19 Jul 2018 08:16:22 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nyttavtalformiljovanligaochgiftfrialeksaker.25626.html Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Sat, 30 Jun 2018 18:56:39 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nymojlighettilluppehallstillstandforgymnasiestudier.25497.html Så ska simkunnigheten öka bland kommunens barn och unga Simkunnigheten och förutsättningarna för att kunna lära sig simma varierar bland eleverna i Halmstads kommun. Därför startar i höst ett pilotprojekt med sikte på att ge alla elever samma möjligheter. Mon, 18 Jun 2018 09:00:00 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/saskasimkunnighetenokablandkommunensbarnochunga.25197.html Verksamhet som vanligt på hotade skolor Under förra veckan riktades hot mot tre olika skolor i Halmstads kommun. Skolledningen tog hoten på största allvar och de polisanmäldes direkt. Den här veckan är skolorna påsklovsstängda, men förskolor, fritids och lovskolor har öppet som vanligt. Närvaron är hög och det är lugnt på de berörda skolorna. Tue, 03 Apr 2018 12:58:50 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/verksamhetsomvanligtpahotadeskolor.24542.html Hot har riktats mot några skolor i Halmstads kommun Under de senaste dagarna har det riktats hot mot tre olika skolor i Halmstads kommun. Thu, 29 Mar 2018 11:49:02 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/hotharriktatsmotnagraskolorihalmstadskommun.24492.html Välkommen till UF-mässa på Sturegymnasiet På mässan den 15 februari visar eleverna på Sture upp sina UF-företag (Ung företagsamhet), berättar om sina affärsidéer, demonstrerar och säljer sina produkter. En spännande eftermiddag. Mon, 12 Feb 2018 13:51:29 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/valkommentillufmassapasturegymnasiet.24050.html Utbildningsexpedition till Indonesien för Kattegattelever En ny forskningsinriktad specialiseringskurs ger elever på naturvetenskapsprogrammet da Vinci, möjlighet att bedriva miljöforskning både i teorin och i praktiken. I fokus står forskningsprojekt knutna till regnskog och korallrev, och en utbildningsexpedition till Indonesien. Mon, 29 Jan 2018 13:59:52 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/utbildningsexpeditiontillindonesienforkattegattelever.23883.html Surfplattor och datorer stulna vid skolinbrott Vid ett inbrott på Östergårdsskolan under natten till onsdagen så stals drygt 500 iPads och datorer som skulle delas ut till eleverna i nästa vecka. Polisen utreder inbrottet. Wed, 10 Jan 2018 13:43:44 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/surfplattorochdatorerstulnavidskolinbrott.23412.html