Nyheter - Barn & Utbildning - Halmstads kommun http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyheterforrssflode/kategorinyheterrss.3221.html Nyheter från kategorin Barn & Utbildning på halmstad.se sv Halmstads kommun SiteVision 4.5.5.2 Vårdnadshavare fortsatt nöjda med kommunens förskolor Torsdagen den 16 maj firas Förskolans dag för att uppmärksamma pedagogernas arbete inom förskolan. Och deras arbete uppskattas även av vårdnadshavarna till barnen. 93 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns förskola. Wed, 15 May 2019 07:49:02 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/vardnadshavarefortsattnojdamedkommunensforskolor.28451.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/vardnadshavarefortsattnojdamedkommunensforskolor.28451.html EU lär av Halmstad i projektet "On board" för att höja barn- och ungdomars studieresultat Med bara tio dagar kvar till EU-parlamentsvalet får Halmstad besök av sina partners i EU-projektet "On board" . De ska lära mer om utbildningsprojekten Real Classroom Lab samt Hjärnsmart. Mon, 13 May 2019 21:54:57 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/eularavhalmstadiprojektetonboardforatthojabarnochungdomarsstudieresultat.28490.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/eularavhalmstadiprojektetonboardforatthojabarnochungdomarsstudieresultat.28490.html Oroligheter på Österledskolan Under den senaste tiden har ett antal konflikter kommit till ytan på skolan. De har uppstått mellan elever och även mellan elever och utomstående. Wed, 13 Mar 2019 18:16:14 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/oroligheterpaosterledskolan.27873.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/oroligheterpaosterledskolan.27873.html Halmstads ungdomar är nöjda med livet Halmstads ungdomar är ganska eller mycket nöjda med livet i sin helhet. Samtidigt har andelen elever på gymnasiet som upplevt mobbning, utfrysning och trakasserier ökat. Detta är några av resultaten från kommunens senaste ungdomsundersökning, LUPP. Thu, 29 Nov 2018 08:20:47 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html Kommunen vidtar åtgärder för att förebygga skolbränder Halmstads kommun och Klaraskolan stärker nu arbetet för att förebygga bränder i skolorna. Thu, 01 Nov 2018 13:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html Inga detaljbeslut om utbildnings- arbetsmarknadsnämndens besparingar Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde. Mon, 29 Oct 2018 16:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html Upphandlad utbildningsanordnare i konkurs Från 1 januari 2019 har Halmstads kommun upphandlat utbildningsföretaget Miroi. Företaget har fått i uppdrag att vara ansvarig för utbildning i Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning. Den 24 oktober 2018 ansökte företaget om konkurs. Thu, 25 Oct 2018 15:30:00 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html Brist på förskoleplatser Under våren 2019 kommer det att vara brist på förskoleplatser vilket gör att Halmstads kommun inte kommer att uppfylla platsgarantin. Wed, 10 Oct 2018 11:42:41 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.26445.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/bristpaforskoleplatser.26445.html Klimatsmart vecka i Halmstads skolrestauranger Den här veckan slår Halmstads kommun och måltidsservice ett extra slag för klimatsmart mat. Mon, 01 Oct 2018 08:53:38 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/klimatsmartveckaihalmstadsskolrestauranger.26317.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/klimatsmartveckaihalmstadsskolrestauranger.26317.html Nytt avtal för miljövänliga och giftfria leksaker Halmstad har som en av de första kommunerna i Sverige upphandlat inköp av helt giftfria leksaker som endast är gjorda av naturmaterial. Avtalet är ytterligare ett steg i arbetet med att minska barn och ungdomars exponering av farliga ämnen i förskola och skola. Thu, 19 Jul 2018 08:16:22 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nyttavtalformiljovanligaochgiftfrialeksaker.25626.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/nyttavtalformiljovanligaochgiftfrialeksaker.25626.html