Nyheter - Barn & Utbildning - Halmstads kommun http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyheterforrssflode/kategorinyheterrss.3221.html Nyheter från kategorin Barn & Utbildning på halmstad.se sv Halmstads kommun SiteVision 4.5.5.2 Hallands första certifierade motorbranschcollege Kristinehedsgymnasiet blir som första skola i Halland certifierat Motorbranschcollege. Måndagen den 23 september kl. 12.30 kommer certifieringen gå av stapeln på skolan med bland annat musik, tal, diplom- och plakettutdelning, överlämnande av gåvor samt tårta och dryck. Wed, 18 Sep 2019 11:31:44 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/hallandsforstacertifierademotorbranschcollege.30304.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/hallandsforstacertifierademotorbranschcollege.30304.html ​Välkommen på invigning av Kristinehedsgymnasiet Torsdagen den 5 september är du välkommen att göra ett besök på Kristinehedsgymnasiet. Gå på rundvandring, kolla in den senaste tekniken, tävla och träffa samverkande företag då vi firar att eleverna från Kattegattgymnasiets program med inriktning fordon, transport och anläggning har en alldeles ny, modern gymnasieskola. Mon, 02 Sep 2019 18:17:44 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/valkommenpainvigningavkristinehedsgymnasiet.30172.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/valkommenpainvigningavkristinehedsgymnasiet.30172.html Elevkoordinatorer ska frigöra tid för lärare att undervisa Skolan står inför stora kompetensutmaningar. Det finns för få lärare på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den stora lärarbristen testar Halmstads kommun därför att införa en ny profession, elevkoordinator. Tue, 27 Aug 2019 10:44:26 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/elevkoordinatorerskafrigoratidforlarareattundervisa.30148.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/elevkoordinatorerskafrigoratidforlarareattundervisa.30148.html Vårdnadshavare fortsatt nöjda med kommunens förskolor Torsdagen den 16 maj firas Förskolans dag för att uppmärksamma pedagogernas arbete inom förskolan. Och deras arbete uppskattas även av vårdnadshavarna till barnen. 93 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns förskola. Wed, 15 May 2019 07:49:02 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/vardnadshavarefortsattnojdamedkommunensforskolor.28451.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/vardnadshavarefortsattnojdamedkommunensforskolor.28451.html EU lär av Halmstad i projektet "On board" för att höja barn- och ungdomars studieresultat Med bara tio dagar kvar till EU-parlamentsvalet får Halmstad besök av sina partners i EU-projektet "On board" . De ska lära mer om utbildningsprojekten Real Classroom Lab samt Hjärnsmart. Mon, 13 May 2019 21:54:57 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/eularavhalmstadiprojektetonboardforatthojabarnochungdomarsstudieresultat.28490.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/eularavhalmstadiprojektetonboardforatthojabarnochungdomarsstudieresultat.28490.html Oroligheter på Österledskolan Under den senaste tiden har ett antal konflikter kommit till ytan på skolan. De har uppstått mellan elever och även mellan elever och utomstående. Wed, 13 Mar 2019 18:16:14 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/oroligheterpaosterledskolan.27873.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/oroligheterpaosterledskolan.27873.html Halmstads ungdomar är nöjda med livet Halmstads ungdomar är ganska eller mycket nöjda med livet i sin helhet. Samtidigt har andelen elever på gymnasiet som upplevt mobbning, utfrysning och trakasserier ökat. Detta är några av resultaten från kommunens senaste ungdomsundersökning, LUPP. Thu, 29 Nov 2018 08:20:47 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/halmstadsungdomararnojdamedlivet.26848.html Kommunen vidtar åtgärder för att förebygga skolbränder Halmstads kommun och Klaraskolan stärker nu arbetet för att förebygga bränder i skolorna. Thu, 01 Nov 2018 13:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/kommunenvidtaratgarderforattforebyggaskolbrander.26680.html Inga detaljbeslut om utbildnings- arbetsmarknadsnämndens besparingar Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde. Mon, 29 Oct 2018 16:30:00 +0100 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/ingadetaljbeslutomutbildningsarbetsmarknadsnamndensbesparingar.26675.html Upphandlad utbildningsanordnare i konkurs Från 1 januari 2019 har Halmstads kommun upphandlat utbildningsföretaget Miroi. Företaget har fått i uppdrag att vara ansvarig för utbildning i Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning. Den 24 oktober 2018 ansökte företaget om konkurs. Thu, 25 Oct 2018 15:30:00 +0200 http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html http://www.halmstad.se/barnutbildning/nyheterforbarnochutbildning/nyheterforbarnutbildning/upphandladutbildningsanordnareikonkurs.26638.html