• Halmstads webbplatser

Insatser för arbetssökande

Du som är arbetssökande mellan 16 och 64 år och har behov av stöd för att hitta vägar mot arbete eller studier kan få hjälp av Kompetenstorget eller Jobbtorget. Vi finns på Knäredsgatan 23.

Få stöd av Kompetenstorget eller Jobbtorget

Du kan endast bli anvisad till Kompetenstorget eller Jobbtorget genom kommunens avdelning för arbetsmarknad och försörjning eller Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med en arbetsmarknadsutredare kommer du att upprätta en planering. Det kan innebära att du ska ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, där du bland annat kan få arbetsträna eller praktisera inom ett valt område. Målet är att du ska kunna försörja dig själv och vara en del av samhället.

Din väg mot försörjning eller studier

Försörjningsstöd

En handläggare gör en grundutredning för att avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du får dessutom en tid för möte med en arbetsmarknadsutredare, för en kartläggning och upprättning av en handlingsplan.

Arbetsmarknadsstöd

Här får du träffa en arbetsmarknadsutredare som tillsammans med dig kommer att genomföra en kartläggning över din situation och dina förutsättningar.

Ni gör även en handlingsplan så att du vet vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta för att närma dig egenförsörjning. Att följa din handlingsplan är en förutsättning för att eventuellt vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsutredaren gör regelbundna uppföljningar med dig och din arbetsledare, medan du arbetstränar eller praktiserar, för att säkerställa att din process går enligt plan.

Kompetenstorget

På Kompetenstorget får du möjlighet att ta del av kompetenshöjande aktiviteter som exempelvis fokuserar på jobbsök, CV och personligt brev, anställningsintervju, samt hälsa och välmående.

Du har dessutom möjlighet till arbetsträning inom ett antal olika arbetsområden. Det kan exempelvis vara sömnad, träarbete, möbelrenovering eller trädgårdsarbete.

Jobbtorget

När du i din process har kommit till en punkt där du är redo för arbetsmarknaden, blir du anvisad till Jobbtorget. Här ser vi bland annat till att du får en praktikplats utifrån ditt intresse, din erfarenhet, din kompetens och dina förutsättningar.

Praktikplatsen kan vara inom kommunen eller privata näringslivet. Exempelvis finns möjlighet att få erfarenhet inom äldreomsorgen, skola, djurskötsel, butik, café, städ, fastighetsskötsel eller arbete med metall och svets.

Vid en eventuell åtgärdsanställning får du en coach som gör regelbundna uppföljningar med dig och arbetsgivaren under tiden som du är anställd. Dessutom jobbar coachen ständigt för att du ska komma vidare till en "riktig" anställning, framförallt genom att skapa förutsättningar för att du enklare ska få kontakt med olika arbetsgivare.