Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bogserbåtsbryggan tas bort

Bogserbåtsbryggan plockas bort

2012-07-03
Bogserbåtsbryggan vid Nissans västra strand har dömts ut och varit avstängd. Nu rivs bryggan för säkerhetens skull.
Bogserbåtsbryggan besiktigades i höstas av en utomstående expert. Den150 meterlånga bryggan bedömdes som osäker vid besiktningen, och spärrades av i början av december.
 
Nu rivs bryggan. Risken att besökande båtar ska lägga till vid den utdömda bryggan bedöms som stor under semesterperioden, och hela konstruktionen tas bort.
 
Vad som ska hända med kajen där bryggan legat är ännu osäkert då inga politiska beslut är fattade.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun