Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ledarguiden

Från och med 2015 ställer teknik- och fritidsnämnden krav på att alla föreningar som beviljas bidrag från teknik- och fritidsförvaltningen ska ha antagit en ledarguide som är godkänd och förankrad i föreningens styrelse.

Syftet med Ledarguiden är att stödja föreningarna i deras arbete med att ta fram riktlinjer och förhållningssätt för föreningens ledare. Detta bär ledarna i sin tur med sig vidare ut till barnen och ungdomarna i verksamheten. Ledarguiden ska fånga upp flera olika värdegrundsområden, till exempel glädje, gemenskap, jämställdhet, demokrati, delaktighet samt föreningens idé och vision.

Vill du veta mer?

Vi har tagit fram en folderlänk till annan webbplats om Ledarguiden. Foldern innehåller olika frågor och svar som till exempel om föreningens dokument måste kallas just ledarguiden och hur man gör för att ta fram en ledarguide i den egna föreningen. Kontakta idrott och fritid för hjälp med ledarguiden.

Goda exempel på hur man kan arbeta med ledarguiden

Som inspiration vill vi lyfta fram "goda exempel" på hur man kan arbeta med Ledarguiden i sin förening. Här har vi följt Halmstads Figurspelsförening i deras framtagande av sin Ledarguide.

"Vid framtagandet av Ledarguiden hade vi genomgående möten, där styrelsen och samtliga ledare var närvarande. Dessa möten hade vi med ungefär en månads mellanrum. Mötena fungerade som samlingsträffar där visoner och fungderingar lades fram, medan själva arbetet med Ledarguiden skedde mellan mötena.

Inledningsvis diskuterade vi utifrån vårt dåvarande policydokument vad vi ville få ut av Ledarguiden. Således fördes en diskussion om innehåll samt vem och vilka som skulle arbeta med vardera del av Ledarguiden. Genom detta var samtliga medskapande i processen att få fram HFF:s Ledarguide. Detta skedde successivt under hösten.

När ett någorlunda färdigt koncept var klart, delgavs den till övriga i föreningen som fick syna konceptet och ge reflektioner. De idéer som lades fram, bearbetades in i Ledarguiden i det sista mötet. Därmed var Ledarguiden klar, och detta med hjälp av hela föreningen som varit delaktig i processen."