En utskrift från www.halmstad.se

Utveckla föreningen med en ledarguide

I januari 2012 startade teknik- och fritidsnämndens treåriga satsning kallad Ledarguiden. Syftet med satsningen är att stödja alla föreningar som bedriver en organiserad barn- och ungdomsverksamhet i arbetet med att ta fram riktlinjer och ett gemensamt förhållningssätt för föreningens ledare. Detta bär ledarna i sin tur vidare med sig ut till barnen och ungdomarna i verksamheten.

Vår idé är att Ledarguiden ska fånga upp flera olika värdegrundsområden, till exempel glädje, gemenskap, jämställdhet, demokrati, delaktighet samt föreningens idé och vision etc.

I takt med att dokumentet Ledarguiden, eller motsvarande dokument, har tagits fram i föreningen kommer det att ersätta teknik- och fritidsnämndens nuvarande krav på policy och handlingsplaner gällande alkohol och droger, integration och jämställdhet. Från och med 2015 kommer teknik- och fritidsnämnden att ställa krav på att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska ha ett dokument, liknande det vi här benämner Ledarguiden, för att få kommunala bidrag till sin verksamhet.

Inbjudan till 2014 års temakväll med ledarguidenPDF den 26 mars på Stadsbiblioteket.

Vill du veta mer?

Vi har tagit fram en folderPDF om Projekt Ledarguiden. Foldern innehåller olika frågor och svar som till exempel om föreningens dokument måste kallas just ledarguiden och hur man gör för att ta fram en ledarguide i den egna föreningen. Ni är också välkomna att höra av er till Lisa Petrelius, fritidshandläggare på idrott- och fritidsenheten, telefon 072-237 08 17, om ni har fler funderingar och frågor om ledarguiden.

Ledarguiden är en satsning för föreningar som bedriver barn- och ungdoms- verksamhet. Syftet med satsningen är att stödja föreningarna i deras arbete med att ta fram riktlinjer och förhållningssätt för föreningens ledare. Detta bär ledarna i sin tur med sig vidare ut till barnen och ungdomarna i verksamheten. Ledarguiden ska fånga upp flera olika värdegrundsområden, till exempel glädje, gemenskap, jämställdhet, demokrati, delaktighet samt föreningens idé och vision.

Sidansvarig: Charlotte Svensson
Sidan uppdaterad: 2015-11-26

http://www.halmstad.se/upplevagora/foreningarochbidrag/foreningsbidragochstod/idrottsochfritidsstod/ledarguiden.6514.html