Miljöfordon - tidsbegränsad gratis parkering

Du som har miljöbil kan ansöka om tillstånd för att parkera avgiftsfritt i Halmstad.

Kommunfullmäktige har 2007-06-19 §80 beslutat om avgiftsfri parkering för miljöfordon. Tillståndet kan sökas av näringsidkare och privatpersoner och är tidsbegränsat för en period av 3 år. Halmstads kommuns definition av miljöbilar är samma som regeringens definition. Den ändrades den 1 januari 2013.

Regelverket för miljöbilar skärps - färre fordon godkända

Utsläppsnivån styrs av fordonets vikt. Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram koldioxid per kilometer i förhållande till bilens vikt bestäms av följande beräkning:

  • Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus.
  • Multiplicera med 0,0457.
  • Lägg sedan till 95, eller 150 om bilen drivs med biodrivmedel.

    Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så är din bil en miljöbil enligt regeringens definition.
    Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer.
    (Regeringens miljöbilsdefinition i detalj, se Vägtrafikskattelagen 2 kap 11a§)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillståndet medger ej undantag från parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter eller trafikförordningen 1998:1276.


Parkeringstillståndet ska placeras i vindrutan väl synligt och läsbart utifrån.

Den som har tillstånd för miljöfordon får parkera på parkeringsplatser i kommunal regi, dvs. gatumark och parkeringsplatser (dock ej på öronmärkta platser eller parkeringsplatser i låsta delar i parkeringshus/garage).

Gratisparkeringen är tillåten i röd parkeringsavgiftszon högst två timmar och i övriga parkeringsavgiftszoner högst fyra timmar i följd. Är den skyltade tillåtna tiden kortare ska den skyltade tiden tillämpas.

I parkeringsgarage gäller samma parkeringstider som i den zon garaget är beläget. Vid parkering i Torggaraget måste först ett keycard beställas. Kortet utlämnas personligen vid infarten till Torggaraget  efter överenskommelse.

Avgift för hantering av parkeringstillståndet, som gäller i tre år, är 250:- kr inkl moms. Avgiften inbetalas i förskott på plusgiro 640 7166-5 och återbetalas inte. Påminnelse skickas inte ut vid giltighetstidens utgång.  

Förlorat kort ersätts mot en avgift av 100:- kr inkl moms.

Ansökan på särskild ansökningsblankett skickas till:PDF

Halmstads kommun
Teknik- och fritidsförvaltningen
Box 246
301 06 HALMSTAD

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-09-10

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Parkering

teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 73 95
Besöksadress:
Stationsgatan 48 A

Expeditionstid:
måndag - fredag
kl. 07-17

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun