En utskrift från www.halmstad.se
Uteserveringar på Hamngatan

Uteserveringar på Hamngatan

Markupplåtelse

Om du vill nyttja kommunens mark så krävs polistillstånd. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och kan hyras för en mängd olika ändamål.

Efterfrågan av offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljning, korvförsäljning, reklamskyltar och byggbelamring ökar ständigt. För att få ta offentlig plats i anspråk krävs tillstånd av polismyndigheten. En skriftlig ansökan lämnas till polismyndighetenlänk till annan webbplats. Ansökan kostar 700 kr och bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till kommunen, i de flesta fall till teknik- och fritidsförvaltningen, som tillstyrker eller avslår ansökan.

Kommunens platser för evenemangPDF

Andra tillstånd kan krävas

Observera att en näringsverksamhet kan behöva fler tillstånd än bara markupplåtelse. Det kan till exempel handla om både bygglov och tillstånd från miljö och hälsa eller socialförvaltningen.

Är du osäker på vilka tillstånd som krävs? Kontakta tillståndslotsen för råd och stöd.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2015
Uteservering  
Uteserveringar, centrala Halmstad, Tylösand och Östra stranden 75 kr/m²/mån
Uteserveringar, övriga områden 60 kr/m²/mån
Återställning av gatumark (vid behov) 5000 kr
   
Byggetablering  
Upplag 25 kr/m²/mån
Container 65 kr/dag, min avgift 200 kr
Mobilkran, bygghiss 104 kr/plats och gång
Skylift 65 kr/dag, min avgift 200 kr
Bod, byggställning 25 kr/m²/månad, min avgift 200 kr
   
Evenemang  
Evenemang (max storlek 8x8 meter) 2 741 kr/plats och dag
Evenemang extra yta (över 8x8 m) + 5 kr/m² och dag
Tillfälligt arrangemang idrottsförening 1365 kr/dag
Tivoli 3120 kr/dag
Cirkus 2839 kr/dag
Affischering event (sex platser finns att söka tillstånd för) 329 kr per plats och vecka
Borttagning av reklam utan tillstånd 1000 kr
Utställning 2741 kr/dag
Utställning, ideell förening 1342 kr/dag
Marknadsplatsen 4000 kr/dag
Bastionen 3000 kr/dag
Hitta andra platser att hyra  
Stora torg  
Tillfällig torgplats (4x4 m) 150 kr/dag
Torgplats (4x4 m) 5 965 kr/år
Torgplats (8x4 m) 9 966 kr/år
Elanslutning 1 645 kr/plats och år
Elanslutning vagn 4934 kr/år
   
Försäljning  
Försäljningsvagn (centrum, Tylösand och Östra stranden) 329 kr/dag
  877 kr/vecka
  3 289 kr/månad
Försäljningsvagn (övriga områden) 219 kr/dag
  3193 kr/mån
Ambulerande försäljning 219 kr/dag
  419 kr/vecka
  877 kr/mån
Julgransförsäljning 2000 kr/plats/mån
Elanslutning -kontakta din elleverantör för prisuppgift  

Torghandel lyder under torghandelsstadgan. Läs mer om torghandeln här.

Sidansvarig: Anneli Johansson
Sidan uppdaterad: 2015-11-25

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/tillstandochregler/markupplatelse.2591.html