En utskrift från www.halmstad.se
Uteserveringar på Hamngatan

Uteserveringar på Hamngatan

Markupplåtelse

Om du vill nyttja kommunens mark så krävs polistillstånd. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och kan hyras för en mängd olika ändamål.

Efterfrågan av offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljning, korvförsäljning, reklamskyltar och byggbelamring ökar ständigt. För att få ta offentlig plats i anspråk krävs tillstånd av polismyndigheten. En skriftlig ansökan lämnas till polismyndighetenlänk till annan webbplats. Ansökan kostar 700 kr och bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till kommunen, i de flesta fall till teknik- och fritidsförvaltningen, som tillstyrker eller avslår ansökan.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2013
Uteserveringar, centrala Halmstad 75 kr/m²/mån
Uteserveringar, utanför centrala Halmstad 60 kr/m²/mån
   
Container 65 kr/dag, min avgift 200 kr
Mobilkran 220 kr/plats och gång
Skylift 65 kr/dag, min avgift 200 kr
Bod/byggställning 25 kr/m²/månad, min avgift 200 kr
   
Event på Stora Torg (max storlek 4x4 meter) 2 741 kr/plats och dag
Event på Stora torg (större än 4x4 m) + 5 kr/m² och dag
   
Torghandlare (4x4 m) 150 kr/dag
Torghandel (4x4 m) 5 965 kr/år
Torghandel (8x4 m) 9 966 kr/år
Elanslutning 1 645 kr/plats och år
Försäljningsvagn (centrum och Stora torg) 3 289 kr/månad
Elanslutning försäljningsvagn 4 934 kr/plats och år
   
Affischering 329 kr/plats och vecka

Torghandel lyder under torghandelsstadgan. Läs mer om torghandeln här.

Sidansvarig: Anneli Johansson
Sidan uppdaterad: 2013-11-12

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/tillstandochregler/markupplatelse.2591.html

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Gata och trafik

Trafikingenjör
teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 77 03
Besöksadress:
Stationsgatan 48

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad