Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Parkeringsregler

Att parkera eller stanna bygger på två enkla huvudprinciper:

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Trafikförordningen definierar stannande och parkering på följande sätt

Parkering:
Uppställning av fordon med eller utan förare av annan anledning än som

1. föranleds av trafikförhållandena
2. sker för att undvika fara
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Stannande:
Annat stillastående med fordon än som

1. sker för att undvika fara
2. föranleds av trafikförhållandena
3. utgör parkering.

Några exempel:

Du får varken stanna eller parkera

 • På eller tio meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
 • På eller tio meter före en korsande cykel- eller gångbana.
 • På en cykel- eller gångbana.
 • På en busshållplats, annat än för att låta passageraren stiga på /av (om det kan ske utan hinder för linjetrafiken).
 • På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
 • I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
 • På eller i närheten av backkrön, eller i närheten av en kurva med skymd sikt.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

Du får inte parkera

 • Framför en in/utfart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras.
 • Så att något hjul står utanför parkeringsruta eller annan markering som säger var parkering får ske.
 • På en huvudled.
 • På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • Bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanans kant, eller bredvid en anordning (t.ex. en container) som ställts upp där.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun