En utskrift från www.halmstad.se
Småbåtshamnen i Nissan

Småbåtshamnen i Nissan

Småbåtsplatser

Du kan hyra båtplats för små och medelstora fritidsbåtar. Platser finns vid Dragvägen och Söderkaj, på Nissans västra sida nedströms Slottsbron.  För större båtar som behöver ligga längs med kajen finns ett fåtal platser utmed pontonbryggan på Nissans östra sida att hyra.

Ansökan om båtplats

För att ansöka om kommunens båtplatser laddar du hem ansökningsblankettenPDF. När du fyllt i och skrivit under blanketten så skickar du den tillsammans med en kopia på båtens gällande försäkring till:

Teknik- och fritidsförvaltningen
Box 246
301 06 Halmstad

Avgifter för båtplatser
Båtplats Avgift
Dragvägskajen  
Bojplats 1 560 kr/år + 500 kr i miljöavgift
Y-bom 2 388 kr/år + 500 kr i miljöavgift
   
Söderkaj (Y-bom inkl. el och vatten)  
Båtar upp till 3,5 meters bredd 3 714 kr/år + 500 kr i miljöavgift
Båtar mellan 3,5-4,5 meters bredd 4 776 kr/år + 500 kr i miljöavgift
   
Längsliggande båtplatser  
Pontonbryggan 371 kr/meter/år + 500 kr i miljöavgift

*Alla avgifter inkl. moms

Dragvägskajen

Längs Dragvägskajen finns ca 150 båtplatser som hyrs ut till små och medelstora fritidsbåtar med en maxbredd av ca 2,8 m.

  • Dragvägskajen, båtplatser med förtöjningsbom.

    Från Slottsbron räknat finns 35 platser med Y-bom. För tillfället finns det ett par lediga platser. Om efterfrågan ökar och platserna tar slut upprättas en kölista.
  • Dragvägskajen, båtplatser med egen akterförtöjningsboj.

    Nedströms bommarna fram till Bogserbåtskajens träbrygga finns platser för förtöjning i brygga och med egen akterförtöjningsboj. Tillgången på dessa platser är för närvarande god.

Söderkaj

Söderkaj

Söderkaj utgör det senaste tillskottet av kommunala båtplatser i Nissan. De 20 platserna utmed den drygt 90 meter långa kajen är utrustade med Y-bommar samt har tillgång till el och vatten. Båtplatserna vid Söderkaj är av två storlekar: en för båtar upp till 3,5 meters bredd och en för båtar mellan 3,5 och 4,5 meters bredd.

Efterfrågan på båtplatserna vid Söderkaj är större än tillgången, och det finns en kölista för båtplatserna. Kontakta Annelie Lydén-Bengtsson.

Pontonbryggan


Pontonbryggan på Nissans östra sida tillkom 2010 i samband med Tall Ships Races är avsedd för båtar som är längre än sju meter och som behöver ligga längs med kaj. Eftersom efterfrågan på en plats utmed bryggan är mycket stor administreras platserna efter kölista.

Gästhamnar


Båtplatser för fritidsbåtar finns också hos föreningsägda och privata hamnar, se relaterade länkar.

Båtramp


Vid behov av båtramp kontakta Grötviks Segelsällskap, Skallkrokens Båtsällskap eller Halmstads Segelsällskap (se relaterade länkar till höger) för information om regler för att använda deras båtramper.

Välkommen till Halmstads sjömack

Bild visande Halmstads sjömack

Halmstads sjömack

Vid Stålverksgatan på Nissans östra kaj har vi en obemannad mack med kortbetalning. Vi tillhandahåller diesel och blyfri 95-oktanig bensin.

Här finns också en mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar där man kan suga ur fritidsbåtens latrintankar.

Macken har normalt säsongsöppet april till oktober.

Sjömacken ägs av Halmstads kommun och drivs av teknik- och fritidsförvaltningens anläggnings- och serviceavdelning.

Kontakt: 035-13 77 90

Sidansvarig: Charlotte Svensson
Sidan uppdaterad: 2015-03-23

http://www.halmstad.se/resortrafik/hamnar/smabatsplatser.1229.html

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen

Idrott och Fritid

Drift- och anläggnings-
avdelningen