En utskrift från www.halmstad.se
Dialog per telefon

Dialog med hushållen

Under augusti till oktober 2013  genomfördes projektet "Dialog med hushållen" med personlig reserådgivning och tips på hur man kan resa hållbart i vardagen.


Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och Halmstads kommun. Hushåll i stråken Marbäck-Simlångsdalen och Gullbrandstorp-Harplinge-Haverdal-Steninge, samt Kärleken rings upp av utbildade samtalsledare som informerar om närliggande busslinjer och cykelvägar och om hur man kör bil sparsamt, allt beroende på intresse och behov hos den person som rings upp,

Informationen skedde i flera steg.

  • De utvalda hushållen fick ett brev som "förvarnade" om ett kommande telefonsamtal om de egna resvanorna
  • Några dagar därefter ringde en samtalsledare upp och förde en dialog om hushållets vardagsresande.
  • Den information som hushållet beställt i telefonsamtalet skickades ut via e-post respektive post.
  • Hushållen hade möjlighet att anmäla sig till prova-på-aktiviteter, som Hälsotrampare och Vintercyklist för cykel eller att få en månads gratis resande på Hallandstrafiken.

Efter ett år rings ett urval av de hushåll man samtalat med upp igen för att följa upp om det har skett någon förändring i hushållets resvanor.

Även under 2012 gjordes motsvarande projekt i stråken Oskarström-Åled-Sennan, Eldsberga-Trönninge-Fyllinge samt Getinge-Kvibille-Holm. Under hösten 2013 sker uppföljningen av 2012 års projekt.


Sidansvarig: Marianne Olovson
Sidan uppdaterad: 2013-11-27

http://www.halmstad.se/resortrafik/hallbartresande/dialogmedhushallen.7966.html

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Marianne Olovson
Kommunikatör för Hållbart resande
marianne.olovson@halmstad.se
035-13 73 97