Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    
Gång- och cykelbana under Slottsjordsvägen.

Gång- och cykelbana under Slottsjordsvägen.

Gator och vägar

Halmstads kommun består av ungefär 68 mil gator och vägar varav kommunen står för merparten av skötseln. Drygt 20 mil tillhör vägföreningsområden. Upptill gatunätet har vi också 27 mil gång- och cykelbanor som vi sköter.

Vi arbetar kontinuerligt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Det innebär bland annat att vi bygger om farliga korsningar, bygger fler cykelbanor och att vi tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor. I vägnätet ingår också ett hundratal broar. Förvaltningen ansvarar även för gatubelysningen.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun