Cyklister vid Slottsjordsvägen

Cyklister vid Slottsjordsvägen

Cykla

Halmstad har ett väl utbyggt cykelvägnät med över 25 mil cykelbanor för att det ska vara enkelt för dig att välja cykeln som färdmedel.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra förutsättningarna för dig som cyklist. Det gäller såväl nybyggnation av cykelbanor och felande länkar, trafiksäkring av passager som att förbättra servicenmed exempelvisfler cykelställ.Längs flera av de större huvudgatorna kan man cykla på båda sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa.

Halmstads kommun var också tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor. Under 80-talet byggdes två större cykelstråk ut. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Simlångsdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Harplinge (ca 12 km).

Läs gärna mer i vår  "Cykelplan 2010"PDF som är en handlingsplan för ökat cyklande i Halmstads kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-06-13

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Gata och trafik

Trafikmiljöingenjör
teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 79 81
Besöksadress:
Stationsgatan 48

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad
Relaterat material

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun