Stora torg med Rådhuset i bakgrunden

Stora torg med Rådhuset i bakgrunden

Kontakta Halmstads kommun

Telefon: 035-13 70 00
Fax: 035-13 73 08
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se
Organisationsnr: 212000-1215
Plusgiro: 11300-1
Bankgiro: 991-2171

Postadress:


Box 153
301 05 Halmstad

Besöksadress:


Kyrkogatan 5 Rådhuset, Stora torg

Receptionens öppettider


Måndag - torsdag kl 8-17
Fredag kl 8-16

Å-sikten

Lämna din åsikt via e-post, brev, sms eller direkt till en förvaltning.

Felanmälan

Har du upptäckt problem som rör gator, parker, vatten, avlopp, belysning eller kommunala idrotts- och fritidsanläggningar?  Gör en felanmälan hos teknik- och fritidsförvaltningen, 035-13 77 75 eller mejla tf.felanmalan@halmstad.se.

Använd enbart felanmälan för att rapportera om fel som behöver åtgärdas och inte vid frågor.

Har du upptäckt problem med eller har frågor om en fastighet eller lokal som ägs av Halmstads kommun? Vänd dig till Fastighetskontorets kundservice, 035-13 67 70
eller mejla fk.felanmalan@halmstad.se.

E-post till nämnder, förvaltningar och förtroendevalda

Här hittar du alla kommunens nämnder, kontaktuppgifter finns under respektive nämnd.

Här hittar du alla kommunens förvaltningar, kontaktuppgifter finns under respektive förvaltning

Här hittar du e-postadresser till alla kommunens förtroendevalda politiker

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-01-22

Dela med andra

Kontakt
Halmstads kommun

halmstads.kommun@halmstad.se
035-13 70 00
Box 153
301 05 Halmstad

Besöksadress:
Kyrkogatan 5
Rådhuset, Stora torg
Följ Halmstads kommun på Facebook
Följ Halmstads kommun på Twitter

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun