Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fakturor för äldreomsorg försenade

2010-05-21
På grund av ett tekniskt fel har fakturorna för äldreomsorg,  trygghetslarm m.m. för april blivit försenade och beräknas komma den 26 - 27 maj.
Förseningen innebär att förfallodatum flyttas fram till den 14 juni i stället för det datum som står på fakturan.

Vi beklagar det inträffade och de eventuella olägenheter det kan medföra.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun