Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Aktivitetsmässa ska minska psykisk ohälsa

2012-03-27
Den som har en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa kan behöva hjälp på vägen till att hitta meningsfulla aktiviteter och socialt umgänge. CLAVIS bjuder nu in till en aktivitetsmässa med representanter från lokala och regionala studieförbund, folkhögskolor, intresseorganisationer och kommunala verksamheter representerade som visar vad de kan erbjuda. Dagen varvas med föreläsningar och underhållning.
Tid: 29/3 kl 10-16
Plats: Medborgarservice på Andersberg.

Läs programmetPDF

CLAVIS är ett kunskaps- och inflytandeprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Halland, Halmstads kommun och Samordningsförbundet Halland. Målet med projektet är att människor med psykiska funktionshinder ska erbjudas redskap för ett ökat inflytande över sina liv inom de områden de finner viktiga.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun