Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

Råd och stöd

Om du har frågor kring missbruk eller beroende, är du välkommen att kontakta behandlingsenheten.

Behandling

Upplever du att alkohol eller droger tar en för stor del i ditt liv? Har du börjat fundera på att göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta vuxenenheten för att få utrett vilken insats som passar dig. Du kan till exempel få enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller möjlighet att återhämta dig från ett missbruk.

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till vuxenenheten och behandlingsenheten skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Du har rätt att ta del av dina journaluppgifter. 

Stöd till anhöriga

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av behandlingsenhetens anhörigprogram. Som anhörig kan du höra av dig direkt till behandlingsenheten och behöver inget biståndsbeslut.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många själva inte lyckas att skaffa sig, eller behålla, ett boende. I Halmstad finns olika boendeformer för personer med missbruks- och beroendeproblem. Du kan också få råd, stöd och hjälp i ditt boende, i form av boendestöd. Kontakta vuxenenheten för mer information.

Att göra en anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta vuxenenheten om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Socialförvaltningen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Akuta problem efter kontorstid

Ring sociala jouren på larmnumret 112.

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall länk till annan webbplats(LVM).

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Vill du söka annan hjälp?

Halmstads kommun har ett gott samarbete med brukarföreningarna inom missbruksvården. Samarbetet sker genom gemensamma utbildningar, gemensamma samarbetsgrupper samt genom att vi informerar om varandras verksamheter. Vi ser att våra olika verksamheter kompletterar varandra och tillsammans ökar möjligheterna för individer att kunna göra varaktiga förändringar i livet.

Det finns flera frivilligorganisationer och föreningar som ger stöd och hjälp till dig som har missbruks- och beroendeproblem. Se "relaterade länkar" till höger.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-16

Dela med andra

Kontakt
Socialförvaltningen
Vuxenenheten
Anders S Gustavson
Enhetschef
anders.s.gustavson@halmstad.se
035-13 95 18, 0702-567499
Kungsgatan 12, Halmstad
Behandlingsenheten

Socialrådgivare
behandlingsenheten@halmstad.se
035-13 82 40
Stationsgatan 48 A och B, Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun