En utskrift från www.halmstad.se

Samordnad vårdplanering (SVP)

Samordnad vårdplanering görs för de patienter som har behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset. Detta ska göras oavsett patientens ålder, boendeform eller insatsernas omfattning efter utskrivning från sjukhuset.

SVP inleds först efter att patient eller anhörig har gett sitt samtycke till detta.

Syftet är att planera och säkra den vård och omsorg som ska utföras i hemmet, på särskilt boende eller på en vårdcentral.

Sjukhuset skickar en inbjudan (kallelse) till berörd personal som bör delta på mötet. Patient eller anhörig får också en kallelse.

SVP genomförs efter överenskommelse på sjukhuset eller per telefon.

Allt som beslutas på mötet dokumenteras i en så kallad "Vårdplan" som ska godkännas av deltagarna på mötet. I vårdplanen ska det framgå vad och hur vård och omsorg ska utföras efter sjukhusvistelsen och vem som utför denna.

I Halland används gemensamma riktlinjer och rutiner som är framtagna för den samordnade vårdplaneringen. Dessa är väl kända av berörda verksamheter.

För vårdgivare - Rutiner, manual och support


För vårdgivare (kommuner, landstinget och privata vårdgivare) i Halland finns en webbsida innehållande de gemensamma rutiner, manualer och blanketter för SVP som gäller i Hallandlänk till annan webbplats.

För vårdgivare, inkl. kommunens egen verksamhet verksamma i Halmstads kommun finns en SVP-manual för Halmstad framtagen. Gällande version av manualen finns publicerad i kommunens MAS-handbok. Se MAS-handboken och kapitel Vårdplanering/samverkan för aktuell användarmanual och information ang. Meddix IT-stöd för SVP.

Sidansvarig: Thomas Wollentz
Sidan uppdaterad: 2014-08-15

http://www.halmstad.se/omsorgstod/halsoochsjukvard/samordnadvardplanering.3260.html