Sysselsättning för funktionsnedsatta

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Om du på grund av ditt funktionshinder inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.
 
Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning.

Anvisningar för daglig verksamhet


Daglig verksamheterna bedrivs utifrån anvisningar som beslutas av politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anvisningarna reglerar olika avgifter och slår fast vissa principer som verksamheten ska arbeta utifrån.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-23

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun