Avlösarservice

För att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få tid för sig själva utanför hemmet, erbjuds avlösarservice. Insatsen ges i hemmet och kan utföras dagtid som kvällar och helger. Du bestämmer själv tider med avlösaren. Avlösarservice kan vara en regelbunden insats och/eller en akut insats men ska inte ersätta barnomsorg.

Vem kan få avlösarservice?


Du som har en funktionsnedsättning och bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar, har möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Vem är avlösare?


Att vara avlösare är ett uppdrag som ersätts med arvode per timme. Ansvarig enhet på Socialförvaltningen hjälper till med att finna en avlösare, där det avgörande är personens lämplighet.
Du kan ha egna förslag vem du vill ha som avlösare men personen får inte vara en nära anhörig.

Var söker jag avlösarservice?


Avdelningen för stöd och service eller vuxenenheten på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan. Ring växeln på telefon 035-13 70 00 och be att få bli kopplad till rätt avdelning eller enhet.

Avdelningen för stöd och service ansvarar för insatser till:

  • barn och vuxna med utvecklingsstörning
  • barn och vuxna med fysisk funktionsnedsättning
  • barn med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Här kan du anmäla intresse att bli avlösare för barn.

Vuxenenheten ansvarar för insatser till:

  • vuxna med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende.

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-11

Dela med andra

Kontakt
Socialförvaltningen
Avdelningen för stöd och service

Assistent
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun